Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

W wyniku wyborów dokonanych przez przedstawicieli Rad Oddziałowych w dniu 27.09.2022 r do prac w Prezydium zostali zgłoszeni:

  1. Marcisz Piotr - przewodniczący
  2. Burzec Hubert
  3. Dara Aldona
  4. Gąsiorowska Małgorzata
  5. Jabłońska Agata
  6. Kornaus Robert
  7. Kuc Anna -
  8. Kuryś Monika
  9. Misiewicz Magdalena
  10. Winczykiewicz Katarzyna