(dyżury nauczycieli)

LP

SZKOŁA PODSTAWOWA

UWAGI

1

14.10.2020 – środa

Dyżur DN

2

23.12.2020 r – środa

dyżur
Zimowe ferie świąteczne - dyżur

3

24.12.2020 r – wtorek WIGILIA

4

28.12.2020 r – poniedziałek

5

29.12.2020 r – wtorek

6

30.12.2020 - środa

7

31.12.2020 r – czwartek - SYLWESTRA

8

1.04.2021 r ( W. Czwartek)

Wiosenne ferie świąteczne - dyżur

9

2.04.2021 r (W. Piątek)

10

6.04.2021 r (wtorek)

 

język polski –25.V.2021r.
(wtorek)–godz. 9:00 

Egzamin
SP

 

matematyka –26.V.2021r.
(środa) –godz. 9:00 

 

język obcy – 27.V.2021r.
(czwartek) –godz.9:00 

11

4.06.2021 r – (piątek)

Piątek po Bożym Ciele

UWAGA:

  1. W/w dni są wolnymi od zajęć dydaktycznych.
  2. Kolorem popielatym zaznaczono dodatkowe dni wolne wprowadzone decyzją RP po zasięgnięciu opinii RR i SU
  3. W w/w dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­