Dni wolne w roku szkolnym 2022/2023 - (dyżury nauczycieli)

PROPOZYCJA DNI WOLNYCH – R. SZK. 2022/23

LP

DNI WOLNE - USTAWOWE

UWAGI

1

14.10.2022 – piątek

DEN

2

1.11.2022 r – wtorek

Wszystkich Świętych

3

11.11.2022 r - piątek

Święto Niepodległości

4

23.12.2022 r – piątek

dyżur
Zimowe ferie świąteczne – dyżur

5

27.12.2022 r – wtorek

6

28.12.2022 - środa

7

29.12.2022 - czwartek

8

30.12.2022 r – piątek

9

6.01.2023 (piątek)

Święto Trzech Króli

10

6.04.2023 r ( W. Czwartek)

Wiosenne ferie świąteczne – dyżur

11

7.04.2023 r (W. Piątek)

12

11.04.2023 r (wtorek)

13

1.05.2023 r - poniedziałek

Święto 1 - Maja

14

3.05.2023 r - środa

Święto 3 - Maja

Dni wolne
dla uczniów
od zajęć dydaktycznych

język polski – 23.V.2023 r.  (wtorek)–godz. 9:00 

Egzamin
SP

matematyka –24.V.2023 r. (środa) –godz. 9:00 

język obcy – 25.V.2023 r. (czwartek) –godz.9:00 

15

8.06.2023 r - czwartek

Boże Ciało

16

31.10.2022 r - poniedziałek

miedzy 2 dniami wolnymi

17

2.05.2023 r – poniedziałek

miedzy 2 dniami wolnymi

18

9.06.2023 r – piątek

Dzień po Bożym Ciele