(dyżury nauczycieli)

LP

SZKOŁA PODSTAWOWA

UWAGI

1

14.10.2019 – poniedziałek DN

dyżur

2

23.12.2019 r – poniedziałek

dyżur
Zimowe ferie świąteczne - dyżur

3

24.12.2019 r – wtorek WIGILIA

4

27.12.2019 r – piątek

5

30.12.2019 r – poniedziałek

6

31.12.2019 r – wtorek - SYLWESTRA

 

 

21.04.2020 (wtorek) – j. polski: godz. 9:00

Egzamin
SP

22.04.2020 (środa) – matematyka: godz. 9:00

23.04.2020 (czwartek) – j. obcy nowożytny: godz. 9:00

7

9.04.2020 r ( W. Czwartek)

Wiosenne ferie świąteczne - dyżur

8

10.04.2020 r (W. Piątek)

9

14.04.2020 r (wtorek)

10

12.06.2020 r – (piątek)

Piątek po Bożym Ciele

UWAGA:

 1. W/w dni są wolnymi od zajęć dydaktycznych.
 2. W w/w dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

DYŻURY NAUCZYCIELI

 1. W/w dni są wolnymi od zajęć dydaktycznych.
 2. W w/w dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Łączna liczba dni dyżurów - 10 dni (18 dyżurów),
 4. Dyżury nie obejmują dni rekolekcji – dyżury ustalane indywidualnie
 5. Czas trwania 1 dyżuru n-la pełnoetatowego             - 4 godziny,
 6. Od godz. 8:00 – 12:00;  11:00 – 15:00 – dyżur nauczyciela tzw. „tablicowego”
 7. Od godz. 7:00 – 12:00;  11:00 – 16:00 – dyżur nauczyciela świetlicy
 8. W  Wielki Piątek – dyżury do godz. 12:00
 9. Nauczyciele niepełnozatrudnieni dyżurują proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia
 10. W skali roku n-l dyżuruje do 50 % dni ( w r. szk. 2019/20 – 5 dni)
 11. Dyżur w świetlicy realizują wszyscy nauczyciele mający godziny na świetlicy
 12. Każdy dzień dyżuru „obstawiają” dwa zespoły samokształceniowe:
 13. Edukacja wczesnoszkolna
 14. Przedmiotów humanistycznych
 15. Przedmiotów ścisłych
 16. Przedmiotów języków nowożytnych
 17. Wf i trenerzy
 18. Wybór dnia dyżuru dokonują przew. zespołów.
 19. Podział n-li w ciągu dnia dokonują nauczyciele indywidualnie z zachowaniem proporcjonalności
 20. W przypadku braku porozumienia w sprawie wyboru zespołu i podziału n-li dokonuje Dyrekcja szkoły.
 21. Na świetlicy na dyżurze rannym jest zawsze co najmniej jeden nauczyciel świetlicy. Jeden nauczyciel przypada na 25 uczniów w świetlicy.

UWAGA: W przypadku konieczności zapewnienia opieki w świetlicy szkolnej w godz. późniejszych  n-l tzw. „tablicowy” może być zobowiązany do przejęcia dyżuru

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­