lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

DATA

UWAGI

I półrocze:2.09.2019 ( poniedziałek) – 24.01.2020  ( piątek)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r ( poniedziałek)

Godz. 8:00 –kl. I SP
Godz. 9:00 – od kl. II SP

2.

Ślubowanie klas pierwszych

5 października 2019 r (sobota)

Godz. 9:00

3.

Dzień Nauczyciela

11 października 2019 r ( piątek)

Godz. 14:00 – Cristal Park

4.

Wigilia

19 grudnia 2018 r  (czwartek)

Godz. 17:00 – Cristal Park

5.

Ferie świąteczne – Boże Narodzenia

23 grudnia – 31 grudnia 2019 r
(poniedziałek - wtorek)

 

6.

Klasyfikacja śródroczna

23 styczeń 2020 r ( czwartek)

Klasyfikacja wstępna
za I półrocze –16.12.2019
(poniedziałek)

II półrocze: 10.02.2020 ( poniedziałek) – 22.06.2019 ( piątek)

7.

Ferie zimowe

27 stycznia – 9 lutego 2020 r
( poniedziałek – niedziela)

 

8.

Dni otwarte szkoły
kl. I SP

13 – 15 lutego 2020 r

 

10.

Egzamin ośmioklasisty
(poniedziałek – środa)

21.04.2020 (wtorek)- godz. 9:00
j. polski:
22.04.2020(środa) - godz. 9:00
matematyka:
23.04.2020(czwartek) r godz. 9:00
j. obcy nowożytny:

 

Termin dodatkowy
1,2,3.06.2020 r

11.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r
( czwartek – wtorek)

 

12.

Szkolny Piknik Rodzinny

6 czerwca 2020 r (sobota)

 

13.

Klasyfikacja końcowa

22 czerwca 2020 r (poniedziałek)

Klasyfikacja roczna wstępna  18.05.2020 r
( poniedziałek)

14.

Pożegnanie absolwentów –
uroczyste zakończenie roku

25 czerwca 2020 r ( czwartek)

 

15.

Rozdanie świadectw szkolnych

26 czerwca 2020 r (piątek)

 

16.

Zakończenie roku szkolnego

31 sierpnia 2020 r

 

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­