Organizacja Roku Szkolnego 2022/2023

lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

DATA

UWAGI

I półrocze:1.09.2022 ( czwartek) – 27.01.2023  ( piątek)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022 r ( czwartek )

Godz. 8:00 –kl. I SP
Godz. 8:40 – od kl. II SP

2.

Ślubowanie klas pierwszych

1 października 2022 r (sobota)

Godz. 9:00

3.

Dzień Nauczyciela

13 października 2022 r ( czwartek)

Godz. 9.30 – sala gimn.
Godz. 14:00 –
Cristal Park

5.

Wigilia

15 grudnia 2021 r  (czwartek)

Godz. 17:00 –
Cristal Park

6.

Ferie świąteczne – Boże Narodzenia

23 grudnia – 30 grudnia 2023 r
(piatek - piątek)

 

7.

Klasyfikacja śródroczna

20 stycznia 2023 r ( piątek)

Klasyfikacja wstępna
za I półrocze –12.12.2022
(poniedziałek)

II półrocze: 13.02.2023 ( poniedziałek) – 23.06.2023 ( piątek)

8.

Ferie zimowe

30 stycznia – 10 lutego 2023 r
( poniedziałek – piątek)

 

9.

Dni otwarte szkoły
kl. I SP

1 - 2 marca 2023 r

 

10.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r
( czwartek – wtorek)

 

11.

Egzamin ośmioklasisty

język polski –  23 maja 2023 r. (wtorek)–godz. 9:00
matematyka – 24 maja 2023 r.
(środa) –godz. 9:00
język obcy – 25 maja 2023 r.
(czwartek) –godz.9:00-

TERMIN DODATKOWY

język polski12.06.2023 r.
(poniedziałek)–godz. 9:00
matematyka13.06. 2023 r. (wtorek) –godz. 9:00
język obcy  - 14.06.2023 r. (środa) –godz. 9:00

12.

Dzień Sportu Szkolnego

1 czerwca 2023 r (czwartek)

 

13.

Szkolny Piknik Rodzinny

17 czerwca 2023 r (sobota)

 

14.

Klasyfikacja końcowa

19 czerwca 2023 r (poniedziałek)

Klasyfikacja roczna wstępna  19.05.2023 r
( piątek)

15.

Pożegnanie absolwentów –
uroczyste zakończenie roku

22 czerwca 2023 r ( czwartek)

 

16.

Rozdanie świadectw szkolnych

23 czerwca 2023 r (piątek)

 

17.

Zakończenie roku szkolnego

31 sierpnia 2023 r