Organizacja roku szkolnego 2023/2024

lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

DATA

UWAGI

I półrocze:4.09.2023 ( poniedziałek) – 26.01.2024  ( piątek)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2023 r (poniedziałek)

Godz. 800 –kl. I
Godz. 830 – kl. II - VIII

2.

Ślubowanie klas pierwszych

7 października 2023 r (sobota)

Godz. 900

3.

Dzień Nauczyciela

13 października 2023 r (piątek)

Godz. 9.30 – sala gimn.
Godz. 1400 –
Cristal Park

5.

Wigilia

19 grudnia 2023 r  (wtorek)

Godz. 1700 –
Cristal Park

6.

Ferie świąteczne – Boże Narodzenia

23 grudnia – 31 grudnia 2023 r
(sobota - niedziela)

 

7.

Klasyfikacja śródroczna

25 stycznia 2024 r ( czwartek)

Klasyfikacja wstępna
za I półrocze –15.12.2023
(piątek)

II półrocze: 29.01.2024 ( poniedziałek) – 21.06.2024 ( piątek)

8.

Ferie zimowe

12 lutego – 25 lutego 2024 r
( poniedziałek – niedziela)

 

9.

Dni otwarte szkoły
kl. I SP

29 lutego 2024 r (czwartek)

 

10.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r
( czwartek – wtorek)

 

11.

Egzamin ośmioklasisty

język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 15 maja 2024 r.
(środa) – godz. 9:00
język obcy – 16 maja 2024 r.
(czwartek) – godz.9:00

TERMIN DODATKOWY

język polski10.06.2024 r.
(poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka11.06. 2024 r. (wtorek) –godz. 9:00
język obcy  - 12.06.2024 r. (środa) – godz. 9:00

12.

Dzień Sportu Szkolnego

31 maja 2024 r (piątek)

 

13.

Szkolny Piknik Rodzinny

8 czerwca 2024 r (sobota)

 

14.

Klasyfikacja końcowa

17 czerwca 2024 r (poniedziałek)

Klasyfikacja roczna wstępna  17.05.2024 r
( piątek)

15.

Pożegnanie absolwentów –
uroczyste zakończenie roku

20 czerwca 2024 r ( czwartek)

 

16.

Rozdanie świadectw szkolnych

21 czerwca 2024 r (piątek)

 

17.

Zakończenie roku szkolnego

31 sierpnia 2024 r