lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

DATA

UWAGI

I półrocze:1.09.2020 ( poniedziałek) – 22.01.2021  ( piątek)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r ( wtorek )

Godz. 8:00 –kl. I SP
Godz. 9:00 – od kl. II SP

2.

Ślubowanie klas pierwszych

3 października 2020 r (sobota)

Godz. 9:00

3.

Dzień Nauczyciela

13 października 2020 r ( wtorek)

Godz. 14:00 –
Cristal Park

4.

Wigilia

17 grudnia 2020 r  (czwartek)

Godz. 17:00 –
Cristal Park

5.

Ferie świąteczne – Boże Narodzenia

23 grudnia – 31 grudnia 2020 r
(środa - czwartek)

 

6.

Klasyfikacja śródroczna

22 styczeń 2021 r ( piątek)

Klasyfikacja wstępna
za I półrocze –22.12.2020
(wtorek)

II półrocze: 25.01.2021 ( poniedziałek) – 25.06.2021 ( piątek)

7.

Ferie zimowe

15 lutego – 28 lutego 2021 r
( poniedziałek – niedziela)

 

8.

Dni otwarte szkoły
kl. I SP

2 – 4 marca 2021 r

 

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r
( czwartek – wtorek)

 

10.

Egzamin ośmioklasisty

język polski –25 maja2021r. (wtorek)–godz. 9:00
matematyka –26 maja2021r.
(środa) –godz. 9:00
język obcy – 27 maja2021r.
(czwartek) –godz.9:00

TERMIN DODATKOWY

język polski –16.06.2021r.
(środa)–godz. 9:00
matematyka –17.06. 2021r. (czwartek) –godz. 9:00
język obcy  18.06.2021 r. (piątek) –godz. 9:00

11.

Szkolny Piknik Rodzinny
Dni Talentu

12 czerwca 2021 r (sobota)

 

12.

Klasyfikacja końcowa

21 czerwca 2021 r (poniedziałek)

Klasyfikacja roczna wstępna  24.05.2021 r
( poniedziałek)

13.

Pożegnanie absolwentów –
uroczyste zakończenie roku

24 czerwca 2021 r ( czwartek)

 

14.

Rozdanie świadectw szkolnych

25 czerwca 2021 r (piątek)

 

15.

Zakończenie roku szkolnego

31 sierpnia 2021 r

 

 

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­