Szkolny Klub Sportowy

Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022

Klasy III
Poniedziałek 7.45 – 8.45
Środa 12.40 – 13.40

Klasy IV-VI
Poniedziałek 15.15 – 16.15
Środa 15.15 – 16.15

Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych szkoły (sale sportowe i boiska szkolne)


15480761221000 sks logo gotowe 04IDEA PROGRAMU

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży szkolnej. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

CELE PROGRAMU
  1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
  2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży.
  6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego uczestnika Programu Szkolny Klub Sportowy

01 144327 2022 05 09

kluby patronackie