Plan lekcji szkoły podstawowej klasy I-III - 2022-23

Klasy:  1A, 1B, 2A, 3A, 3B


Klasa 1a

wychowawca: I.Wojnarowicz

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55          
8.00 - 8.45   religia ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
8.50 - 9.35 zaj.kreat. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
9.40 - 10.25 ed. wcz. j.angielski ed. wcz. j.angielski ed. wcz.
10.35 - 11.20 ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. religia
11.40 - 12.25 basen   ed. wcz. ed. wcz.  
12.40 - 13.25 basen        
13.40 - 14.25          
14.30 - 15.15          
15.20 - 16.05          

 

Klasa 1b

wychowawca: A.Wójcik

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55          
8.00 - 8.45 ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
8.50 - 9.35 ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. religia ed. wcz.
9.40 - 10.25 ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. j.angielski
10.35 - 11.20 ed. wcz. zaj.kreat. j.angielski ed. wcz. religia
11.40 - 12.25 ed. wcz.     basen  
12.40 - 13.25       basen  
13.40 - 14.25          
14.30 - 15.15          
15.20 - 16.05          

 

Klasa 2a

wychowawca: M.Strejczek

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55          
8.00 - 8.45 ed. wcz. ed. wcz.   ed. wcz. ed. wcz.
8.50 - 9.35 ed. wcz. religia ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
9.40 - 10.25 ed. wcz. ed. wcz. j.angielski ed. wcz. j.angielski
10.35 - 11.20 ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. zaj.kreat.
11.40 - 12.25 ed. wcz.   basen religia  
12.40 - 13.25     basen    
13.40 - 14.25          
14.30 - 15.15          
15.20 - 16.05          

 

Klasa 3a

wychowawca: M.Kamykowska

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55          
8.00 - 8.45 ed. wcz. ed. wcz. j.angielski    
8.50 - 9.35 religia ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. zaj.kreat.
9.40 - 10.25 ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. j.angielski
10.35 - 11.20 ed. wcz. religia ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
11.40 - 12.25 ed. wcz.   ed. wcz. basen ed. wcz.
12.40 - 13.25       basen  
13.40 - 14.25          
14.30 - 15.15          
15.20 - 16.05          

 

Klasa 3b

wychowawca: G.Chruściel

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55          
8.00 - 8.45 ed. wcz. ed. wcz.   religia  
8.50 - 9.35 ed. wcz. ed. wcz. zaj.kreat. j.angielski ed. wcz.
9.40 - 10.25 ed. wcz. religia ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
10.35 - 11.20 ed. wcz. j.angielski ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
11.40 - 12.25 ed. wcz.   basen ed. wcz. ed. wcz.
12.40 - 13.25     basen    
13.40 - 14.25          
14.30 - 15.15          
15.20 - 16.05