Szkolna biblioteka

Szkoła Podstawowa nr 20 posiada nowoczesną i dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną, która służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów. Pełni rolę pracowni z bogato wyposażonym warsztatem literackim i multimedialnym.
Skomputeryzowany księgozbiór w systemie MOL Optivum, liczący ponad 20 tyś. woluminów, zawiera bogatą literaturę z różnych dziedzin wiedzy m.in. literaturę popularnonaukową i literaturę piękną ( wiele pozycji książkowych jest skierowanych do najmłodszego czytelnika).
Biblioteka realizuje plan dydaktyczno – wychowawczy szkoły, wspiera uczniów w pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań, kształtowaniu postawy otwartości, życzliwości i umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
Przestronne i dobrze oświetlone pomieszczenia wypożyczalni i czytelni są doskonałym miejscem do nauki i obcowania z książką. Tutaj swoje spotkania odbywają członkowie Samorządu Uczniowskiego i redakcji szkolnej gazetki „Tornister”.
W codziennych pracach bibliotecznych, oraz w imprezach promujących czytelnictwo, pomaga zespół łączników klasowych. Uczniowie pracują zgodnie z programem i harmonogramem zajęć przygotowanych przez nauczycieli – bibliotekarzy, zaprezentowanym uczniom podczas pierwszego zebrania łączników.
W bibliotece są realizowane projekty: „Książki naszych marzeń” i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zgodnie z zarządzeniem MEiN projekt „Darmowy podręcznik”.

Regulamin biblioteki szkolnej dostępny:
Statut Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie – rozdział VI &48
Nauczyciele – bibliotekarze: Małgorzata Biel, Agnieszka Mizera
Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek – piątek od godz. 7.00 – 15.00


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkolna biblioteka
Szkolna biblioteka
Szkolna biblioteka
Szkolna biblioteka
Szkolna biblioteka
Szkolna biblioteka
Szkolna biblioteka
Szkolna biblioteka
Szkolna biblioteka
Szkolna biblioteka
Szkolna biblioteka
Szkolna biblioteka