Dyrekcja szkoły

 Dyrekcja SzkołY Podstawowowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie

 akot a

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi
mgr Andrzej Kot
malgorzata dziki
wicedyrektor szkoły ds. wychowawczo - opiekuńczych
mgr Małgorzata Dziki
wicedyrektor szkoły ds. dydaktycznych
mgr Andrzej Ogrodnik