Dyrekcja SzkołY Podstawowowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie

 akot a

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi
mgr Andrzej Kot
malgorzata dziki
wicedyrektor szkoły ds. wychowawczo - opiekuńczych
mgr Małgorzata Dziki
wicedyrektor szkoły ds. dydaktycznych
mgr Andrzej Ogrodnik
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­