Tematyka zajęć świetlicowych

DSC06284Zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2015/2016 odbywają się zgodnie z tygodniowymi hasłami:

Wrzesień

 • Organizacja życia świetlicy, integracja w grupach.
 • Bezpieczna droga ucznia z domu do szkoły.
 • Chcemy żyć w czystym środowisku, sprzątanie świata.
 • Poznajemy najbliższą okolicę.
 • Umiem zachować się w obliczu zagrożenia.

Październik

 • Październik miesiącem dobroci dla zwierząt.
 • Dzień Nauczyciela, Dzień Papieski.
 • Dary jesieni z sadu i z ogrodu. Zdrowa żywność.
 • DSC06253Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

Listopad

 • W krainie bajek, baśni i fantazji.
 • Dbamy o własne zdrowie - ludzie w bieli. Pomoc w urazach. 
 • Walka z nałogami.
 • Dzień Pluszowego Misia; Dzień bez Futra.
 • Katarzynki i Andrzejki.

Grudzień

 • Ochrona praw dziecka; prawa i obowiązki dzieci w rodzinie.
 • Świąteczna cepeliada, kiermasz świąteczny.DSC06297
 • Miłość i tradycja w świetle Świąt Bożego Narodzenia.

Styczeń

 • Na ten Nowy Rok.
 • Dzień Babci i Dziadka.
 • Bezpieczeństwo w czasie ferii.

Luty

 • Dawne i obecna stolica Polski.
 • Bezpieczna zima.
 • Uprawiamy sporty zimowe.
 • H.Ch.Andersen człowiek ,który wyczarował najpiękniejsze baśnie.DSC06320

Marzec

 • Jestem dobrym kolegą ,koleżanką.
 • Święto wszystkich kobiet.
 • Jesteśmy dla siebie mili i grzeczni – kultura życia codziennego.
 • Witaj wiosno.
 • Wielkanoc - święto wiosny i radości – tradycje wielkanocne.


Kwiecień

 • Książka, prasa, media
 • Moja mała ojczyzna - Tarnów
 • Światowy Dzień Ziemi.
 • Dni Teatru i Tańca.

Maj

 • Majowe święta.
 • Tydzień Unii Europejskiej.
 • Dzień Matki, moja rodzina.
 • Palcem po mapie Polski.

 Czerwiec

 • Międzynarodowy Dzień Dziecka.
 • Piknik szkolny - przygotowanie do kiermaszu.
 • Ruch , sport, rekreacja.
 • Planujemy wakacje

Zasady uczestnictwa uczniów w zajęciach świetlicowych zawarte są w Statucie Zespołu Szkół Sportowych - §48

 

 

 

Ramowy rozkład dnia świetlicy

   6.30 –   7.45

Schodzenie się dzieci; kontrola zadań domowych

   7.45 –   8.45

Ćwiczenia w czytaniu, zajęcia wyrównawcze z dziećmi mającymi trudności w nauce

   8.50 – 11.00

Zajęcia świetlicowe, zabawy na świeżym powietrzu ( w zależności od pogody )

 11.00 – 12.40

Obiad lub drugie śniadanie, zabawy dowolne

 12.40 – 13.25

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu ( w zależności od pogody )

 13.25 – 14.15

Odrabianie zadań domowych lub ciche czytanie

 14.15 – 15.15

Zajęcia świetlicowe

 15.15 – 17.00

Zabawy dowolne , rozchodzenie się dzieci

Zadania świetlicy szkolnej

DSC06283Świetlica w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 do 17:00 i pełni w tym czasie funkcję opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną.

Uczęszczają do niej w większości uczniowie klas I-IV, ale też i klas starszych Szkoły Podstawowej.

Uczniowie zapisywani są do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń.

Kadra świetlicy nade wszystko dba o bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci .

W roku szkolnym 2015/2016 sprawują w niej opiekę : mgr Adam Barwacz, mgr Dorota Mentel, mgr Agnieszka Mizera, mgr Paulina Nowak, mgr Elżbieta Helizon – Radlińska, mgr Jadwiga Skrobot, mgr Maria Suwała, mgr Maria Sznajder, mgr Laura Wojtarowicz.

Głównym celem działalności naszej świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki dzieciom rodziców pracujących zawodowo, ale również:

• organizowanie bezpiecznego i wartościowego spędzania czasu przez dzieci w godzinach ich pobytu na świetlicy;

• pogłębianie zdobytej wiedzy w szkole oraz praktycznego stosowania jej w życiu, rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci ;

• pomoc przy odrabianiu zadań domowych

• kształcenie myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi poprzez: gry i zabawy dydaktyczne, rozrywki umysłowe, konkursy, rebusy, quizy, łamigłówki, krzyżówki, przysłowia, zagadki, gry stolikowe;

• kształtowanie u dzieci właściwej postawy moralnej i pozytywnych cech charakteru - koleżeństwa, sprawiedliwości, prawdomówności, odpowiedzialności;

• kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w swoim środowisku, w różnych sytuacjach;

• pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny;

• kształtowanie nawyków kultury osobistej -zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków, mycie rąk, estetykę i wygląd dzieci;

• zapoznanie dzieci z przepisami o ruchu drogowym (bezpieczna droga do i ze szkoły);

• kształtowanie postaw patriotycznych, oraz poznawanie swojego środowiska;

• rozwijanie czytelnictwa- praca z czasopismem, gazetą i książką;

• organizowanie zabaw w salach świetlicy oraz na powietrzu.