Plan lekcji szkoły podstawowej klasy I-III - 2022-23

Klasy:  1A, 1B, 2A, 3A, 3B


Klasa 1a

wychowawca: I.Wojnarowicz

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55          
8.00 - 8.45   religia ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
8.50 - 9.35 zaj.kreat. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
9.40 - 10.25 ed. wcz. j.angielski ed. wcz. j.angielski ed. wcz.
10.35 - 11.20 ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. religia
11.40 - 12.25 basen   ed. wcz. ed. wcz.  
12.40 - 13.25 basen        
13.40 - 14.25          
14.30 - 15.15          
15.20 - 16.05          

 

Klasa 1b

wychowawca: A.Wójcik

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55          
8.00 - 8.45 ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
8.50 - 9.35 ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. religia ed. wcz.
9.40 - 10.25 ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. j.angielski
10.35 - 11.20 ed. wcz. zaj.kreat. j.angielski ed. wcz. religia
11.40 - 12.25 ed. wcz.     basen  
12.40 - 13.25       basen  
13.40 - 14.25          
14.30 - 15.15          
15.20 - 16.05          

 

Klasa 2a

wychowawca: M.Strejczek

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55          
8.00 - 8.45 ed. wcz. ed. wcz.   ed. wcz. ed. wcz.
8.50 - 9.35 ed. wcz. religia ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
9.40 - 10.25 ed. wcz. ed. wcz. j.angielski ed. wcz. j.angielski
10.35 - 11.20 ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. zaj.kreat.
11.40 - 12.25 ed. wcz.   basen religia  
12.40 - 13.25     basen    
13.40 - 14.25          
14.30 - 15.15          
15.20 - 16.05          

 

Klasa 3a

wychowawca: M.Kamykowska

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55          
8.00 - 8.45 ed. wcz. ed. wcz. j.angielski    
8.50 - 9.35 religia ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. zaj.kreat.
9.40 - 10.25 ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz. j.angielski
10.35 - 11.20 ed. wcz. religia ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
11.40 - 12.25 ed. wcz.   ed. wcz. basen ed. wcz.
12.40 - 13.25       basen  
13.40 - 14.25          
14.30 - 15.15          
15.20 - 16.05          

 

Klasa 3b

wychowawca: G.Chruściel

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55          
8.00 - 8.45 ed. wcz. ed. wcz.   religia  
8.50 - 9.35 ed. wcz. ed. wcz. zaj.kreat. j.angielski ed. wcz.
9.40 - 10.25 ed. wcz. religia ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
10.35 - 11.20 ed. wcz. j.angielski ed. wcz. ed. wcz. ed. wcz.
11.40 - 12.25 ed. wcz.   basen ed. wcz. ed. wcz.
12.40 - 13.25     basen    
13.40 - 14.25          
14.30 - 15.15          
15.20 - 16.05          

 

Plan lekcji szkoły podstawowej klasy IV-VIII od 3 października 2022 lutego

Klasy: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 8d


Klasa 4a

wychowawca: K.Furmańska

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55 j.ang euro   wdż   j.ang euro
8.00 - 8.45 wych.fiz. matematyka religia matematyka przyroda
8.50 - 9.35 j.polski technika j.polski historia wych.fiz.
9.40 - 10.25 matematyka j.angielski j.polski j.angielski matematyka
10.35 - 11.20 przyrpda wych.fiz. j.angielski wych.fiz. j.polski
11.40 - 12.25 muzyka matematyka plastyka religia godz.wych.
12.40 - 13.25   informatyka   j.polski  
13.40 - 14.25          
14.30 - 15.15          
15.20 - 16.05          

Klasa 4b

wychowawca: G.Smoleń

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55 j.ang euro tr la     j.ang euro
8.00 - 8.45 j.polski tr la wdż   historia
8.50 - 9.35 wych.fiz. plastyka j.polski wych.fiz. j.polski
9.40 - 10.25 wych.fiz. j.angielski matematyka j.angielski j.polski
10.35 - 11.20 matematyka matematyka j.angielski religia matematyka
11.40 - 12.25 przyroda muzyka religia matematyka informatyka
12.40 - 13.25 technika j.polski wych.fiz. godz.wych. przyroda
13.40 - 14.25 tr pł la tr pł tr pł la tr pł tr pł
14.30 - 15.15 tr pł la tr pł tr pł la tr pł tr pł
15.20 - 16.05          

Klasa 4c

wychowawca: L.Wojtarowicz

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55 j.ang euro        
8.00 - 8.45 j.polski przyroda wdż tr pn tr pn
8.50 - 9.35 matematyka matematyka historia tr pn tr pn
9.40 - 10.25 j.a / j.a plastyka j.a / j.a j.polski j.polski
10.35 - 11.20 wych.fiz. j.polski muzyka j.a / j.a j.a / j.a
11.40 - 12.25 wych.fiz. tr pn tr pn matematyka matematyka
12.40 - 13.25 godz.wych. tr pn wych.fiz. przyroda przyroda
13.40 - 14.25   religia j.ang euro technika technika
14.30 - 15.15   inf / ---   religia religia
15.20 - 16.05          

Klasa 5a

wychowawca: I.Florek

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55          
8.00 - 8.45 wdż j.ang euro  --- / inf matematyka godz.wych.
8.50 - 9.35 j.polski historia muzyka j.polski wych.fiz.
9.40 - 10.25 j.polski technika biologia religia wych.fiz.
10.35 - 11.20 plastyka j.polski matematyka geografia j.a / j.a
11.40 - 12.25 wych.fiz. matematyka j.polski j.a / j.a religia
12.40 - 13.25 matematyka wych.fiz. j.a / j.a   historia
13.40 - 14.25   inf / ---     j.ang euro
14.30 - 15.15          
15.20 - 16.05          

Klasa 5b

wychowawca: B.Cichoń

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55     tr pł godz.wych. tr pł la pn
8.00 - 8.45 wdż j.ang euro tr pł religia tr pł la pn
8.50 - 9.35 informatyka matematyka j.polski matematyka historia
9.40 - 10.25 religia wych.fiz. plastyka j.polski biologia
10.35 - 11.20 historia wych.fiz. geografia j.polski j.angielski
11.40 - 12.25 technika j.polski matematyka j.angielski matematyka
12.40 - 13.25 j.polski muzyka j.angielski wf / tr pn wych.fiz.
13.40 - 14.25 tr pł la  tr pł la pn tr pł la pn tr pł la pn tr pł / j.a e
14.30 - 15.15 tr pł la  tr pł pn tr pł la pn tr pł tr pł
15.20 - 16.05          

Klasa 6a

wychowawca: M.Suwała

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55 j.ang euro j.ang euro      
8.00 - 8.45 religia godz.wych   wdż geografia
8.50 - 9.35 matematyka j.polski biologia j.polski historia
9.40 - 10.25 historia j.polski j.polski wych.fiz. j.polski
10.35 - 11.20 technika plastyka matematyka religia wych.fiz.
11.40 - 12.25 informatyka matematyka j.angielski matematyka j.angielski
12.40 - 13.25 wych.fiz.   muzyka j.angielski  
13.40 - 14.25     wych.fiz.    
14.30 - 15.15          
15.20 - 16.05          

Klasa 6b

wychowawca: M.Staniec

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55 j.ang euro j.ang euro tr pł la tr pł tr la
8.00 - 8.45 matematyka matematyka tr pł la wdż tr la
8.50 - 9.35 wf / wf j.polski religia historia j.polski
9.40 - 10.25 wf / wf j.polski muzyka wf / wf matematyka
10.35 - 11.20 j.polski religia j.polski matematyka wf / wf
11.40 - 12.25 biologia historia j.a / j.a geografia j.a / j.a
12.40 - 13.25 plastyka technika godz.wych. j.a / j.a inf / ---
13.40 - 14.25 tr pł  tr pł la pn tr pł pn / inf tr pł la pn tr pł pn
14.30 - 15.15 tr pł  tr pł la pn tr pł pn tr pł la pn tr pł pn
15.20 - 16.05          

Klasa 7a

wychowawca: L.Stawarz

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55     j.ang euro godz.wych.  
8.00 - 8.45 j.ang euro wych.fiz. j.angielski j.polski matematyka
8.50 - 9.35 matematyka j.polski matematyka j.angielski geografia
9.40 - 10.25 chemia j.polski j.polski matematyka wych.fiz.
10.35 - 11.20 biologia j.angielski plastyka wych.fiz. j.polski
11.40 - 12.25 historia fizyka geografia fizyka biologia
12.40 - 13.25 wych.fiz. historia chemia informatyka j.niemiecki
13.40 - 14.25 j.niemiecki muzyka   religia j.niemiecki
14.30 - 15.15   religia   j.ang euro  
15.20 - 16.05          

Klasa 7b

wychowawca: A.Myszka

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55 tr pł la dor.zaw. j.ang euro matematyka tr pł
8.00 - 8.45 j.ang euro historia j.angielski j.polski j.polski
8.50 - 9.35 chemia j.niemiecki j.niemeicki j.angielski j.polski
9.40 - 10.25 wych.fiz. matematyka matematyka chemia matematyka
10.35 - 11.20 j.polski j.angielski biologia fizyka j.niemiecki
11.40 - 12.25 j.polski geografia wych.fiz. historia wych.fiz.
12.40 - 13.25 informatyka fizyka plastyka geografia biologia
13.40 - 14.25 godz.wych. wych.fiz. muzyka religia religia
14.30 - 15.15 tr pł  tr pł la pn tr pł pn tr płpn / j.ae tr pł la pn
15.20 - 16.05 tr pł tr pł la pn tr pł pn tr pł pn tr pł la pn

Klasa 8a

wychowawca: J.Wierzchowiec

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55     j.ang euro j.ang euro wdż
8.00 - 8.45 j.ang euro j.n / --- matematyka j.a / j.a matematyka
8.50 - 9.35 j.polski matematyka j.a / j.a edb j.a / j.a
9.40 - 10.25 j.polski biologia historia inf / inf wych.fiz.
10.35 - 11.20 matematyka j.polski wos j.polski j.polski
11.40 - 12.25 chemia wych.fiz. chemia godz.wych. historia
12.40 - 13.25 fizyka wos wych.fiz. religia fizyka
13.40 - 14.25 wych.fiz. dor.zaw. religia  --- / j.n chemia
14.30 - 15.15  --- / j.n   geografia   j.n / ---
15.20 - 16.05        

Klasa 8b

wychowawca: R.Bokwa

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55   j.n / ---  --- / j.n    
8.00 - 8.45 j.ang euro matematyka j.polski j.n / --- j.a / j.a
8.50 - 9.35 j.a / j.a j.a / j.a matematyka inf / inf matematyka
9.40 - 10.25 matematyka j.polski religia wos historia
10.35 - 11.20 j.polski j.polski chemia historia chemia
11.40 - 12.25 wych.fiz. wos biologia j.polski fizyka
12.40 - 13.25 chemia geografia edb wych.fiz. religia
13.40 - 14.25 fizyka   wych.fiz. godz.wych. wych.fiz.
14.30 - 15.15     j.ang euro  --- / j.n j.ang euro
15.20 - 16.05          

Klasa 8c

wychowawca: D.Gucwa

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55 tr pł matematyka j.ang euro j.ang euro tr pł
8.00 - 8.45 j.ang euro j.polski dor.zaw. j.angielski wos
8.50 - 9.35 wos j.polski j.angielski chemia j.angielski
9.40 - 10.25 j.polski j.niemiecki informatyka religia j.polski
10.35 - 11.20 chemia wych.fiz. biologia matematyka fizyka
11.40 - 12.25 fizyka edb fizyka historia j.niemiecki
12.40 - 13.25 wych.fiz. religia matematyka wych.fiz. matematyka
13.40 - 14.25 historia godz.wych. geografia j.polski wych.fiz.
14.30 - 15.15 tr pł tr pł tr pł tr pł tr pł
15.20 - 16.05 tr pł tr pł tr pł tr pł tr pł

Klasa 8d

wychowawca: A.Mizera

Godz:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10 - 7.55 tr la pn religia tr la wdż
8.00 - 8.45 tr lapn / j.a e j.polski historia tr la j.angielski
8.50 - 9.35 j.angielski j.angielski j.polski religia wych.fiz.
9.40 - 10.25 matematyka wos j.polski edb j.polski
10.35 - 11.20 wych.fiz. matematyka fizyka matematyka wos
11.40 - 12.25 j.niemiecki chemia matematyka informatyka j.niemiecki
12.40 - 13.25 biologia wych.fiz. geografia j.polski chemia
13.40 - 14.25 godz.wych. fizyka wych.fiz. historia fizyka
14.30 - 15.15   tr pn tr pn / j.a e tr la pn tr lapn / j.ae
15.20 - 16.05   tr pn tr pn tr la pn tr la pn