Awans uczniów SP 20 do Finału Wojewódzkiego Biegów Przełajowych

Tarnów 7 kwietnia 2011 r. Na obiektach ZSO nr 4 odbyły IMS TM SZS w sztafetowych biegach przełajowych w ramach Mistrzostw Tarnowa szkół podstawowych. Awans do Finału Wojewódzkiego uzyskała sztafeta chłopców naszej szkoły zajmując 2 miejsce . Gratulujemy

Betlejemskie Światło Pokoju – grudzień 2009

P1140274.JPG15 grudnia odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Kościele Parafialnym w Mościcach dla pracowników i mieszkańców Mościc. Organizatorem był Szczep Harcerski im. Mariana Zaruskiego przy Zespole Szkół Sportowych. Światło zostało wniesione przez zuchów i harcerzy w procesji i przekazane na ręce ks. Proboszcza Artura Ważnego, który odprawił Mszę Św. Krótką historię Betlejemskiego Światła przypomniał nasz kapelan ks. Jakub Piekielny, a tegoroczne przesłanie odczytała Komendant Szczepu phm. Lucyna Szepielak-Wiatr.

Jasełka „ Tak on jest Królem” – grudzień 2009

 

P1140296.jpgJasełka zostały przygotowane przez uczniów klasy III a pod opieką wychowawcy p. Lucyny Szepielak-Wiatr na Wigilię dla nauczycieli i pracowników szkoły. Przedstawienie zobaczyli również rodzice i uczniowie nauczania zintegrowanego. Wysiłek małych aktorów, barwne i ciekawe stroje zostały przez widzów docenione i nagrodzone dużymi brawami. Największą atrakcją dla dzieci była postać diabełka, który rozweselił wszystkich swoimi żartami.
 

 

Obietnica Zuchowa w Gromadzie Zuchowej „Mali Podróżnicy”

DSC03316Dnia 19 listopada odbyła się uroczysta Obietnica Zuchowa w Gromadzie Zuchowej „ Mali Podróżnicy" pod opieką dh. Iwony Wojnarowicz. Obietnicę odebrała phm. Lucyna Szepielak-Wiatr. Ta nietypowa zbiórka rozpoczęła się od prób sprawdzających znajomość i zrozumienie poszczególnych punktów prawa zucha. Największą atrakcją były odwiedziny nietypowego gościa, czarownicy, która miała za zadanie przestraszyć zuchów, ale zuchy są dzielne i nie tylko się nie przestraszyły, ale zaprosiły ją do wspólnej zabawy. Po zaliczeniu prób zuchy szóstkami przystąpiły do Obietnicy i odebrały upragniony znaczek zucha. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zbiórki zawiązali wspólny krąg i odśpiewali starą harcerską piosenkę „ Ogniska już dogasa blask". Tradycyjna iskierka rozwiązała krąg i zakończyła zbiórkę.

Fotogaleria

Międzynarodowy Koncert Przyjaźni

bem20 listopada (piątek) o godz. 9:00 oraz o godz. 11:00 w Mościckim Centrum Kultury odbędą się dwa koncerty stanowiące jeden z elementów podsumowujących Rok gen. Józefa Bema. Weźmie w nich udział młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Dózsa György w Veszprem (Węgry), Szkoły Podstawowej im. Gen. J. Bema w Balatonfűred (Węgry), Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie, Zespołu szkół Sportowych w Tarnowie oraz zespół DSA. Na koncerty zapraszają: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie oraz ZSS w Tarnowie-Mościcach.

Koncert będzie prezentowany dla uczniów i nauczycieli szkół tarnowskich; weźmie w nim udział, oprócz Władz miasta Tarnowa - również delegacja UW w Veszprem. W trakcie Koncertu młodzież prezentować będzie muzykę, taniec naszych krajów, lecz również np. taniec niemiecki. Elementami scalającymi tę międzynarodową imprezę ma być wykonanie hymnu UE w języku polskim i węgierskim, oraz wspólny krótki taniec na zakończenie imprezy. (Jego nauka odbędzie się dzień wcześniej w trakcie warsztatów tanecznych.)
"Gen. J. Bem jako bohater dwóch narodów jest symbolem dzisiejszej współpracy szkół i placówek naszego miasta z partnerami węgierskimi. Prym w tej współpracy wiodą Szkoła Podstawowa nr 15 i Zespół Szkół Sportowych. Roczna wymiana uczniów i nauczycieli w obu szkołach oscyluje w okolicach 100 osób. Wymiana ma charakter stały, systematyczny. Nasza młodzież bierze udział w festiwalach na Węgrzech, chętnie przebywa tam również w celach turystycznych. Również nauczyciele i dyrekcje szkół maja możliwość systematycznych spotkań i wymiany doświadczeń. Bardzo ważnym elementem tych wymian jest pomoc i wsparcie udzielane przez władze miasta Tarnowa i województwa samorządowego Veszperm. Obie te instytucje podpisały z początkiem obecnego wieku umowę o wzajemnej współpracy." - stwierdza dyrektor ZSS Andrzej Kot. Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa

Obchody Święta Niepodległości

fotkaDnia 11 listopada delegacja Zespołu Szkół Sportowych wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości. Podczas Mszy Św. za Ojczyznę i na Apelu Poległych reprezentowali nas: Poczet Sztandarowy oraz zuchy i harcerze ze Szczepu Harcerskiego im. Mariana Zaruskiego.

Wizyta młodzieży z Węgier

wegry_19W dniach 18 - 21 listopada 2009 r. przebywała  w Tarnowie na zaproszenie Dyrektora naszej Szkoły  liczna grupa młodzieży węgierskiej.  Reprezentowali oni dwie zaprzyjaźnione od lat  z Zespołem Szkół Sportowych szkoły z Veszprem oraz Balaton Fired.  Młodzi Węgrzy wraz z nauczycielami zwiedzali Tarnów w towarzystwie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.  Obejrzeli wystawę w Muzeum Okręgowym poświęconą 80 rocznicy sprowadzenia prochów generała Bema, złożyli kwiaty pod jego pomnikiem, udali się pod Mauzoleum bohatera trzech narodów w Parku Strzeleckim.

W piątek odbył się w Mościckiej Fundacji Kultury uroczysty koncert przyjaźni z udziałem dzieci i młodzieży polskiej i węgierskiej.  Węgrzy śpiewający po polsku, Polacy po węgiersku (m.in. Odę do radości, Hej, sokoły) wzbudzali aplauz wypełnionej po brzegi sali, na której obecny był również pan Prezydent miasta. Wspaniale brzmiała orkiestra złożona z młodzieży z Balaton Fired. Nasi tancerze jak zwykle zachwycili wspaniałą choreografią. Pięknie zabrzmiał chór współorganizującej koncert Szkoły nr 15. Wzruszeń dostarczyły występy maluszków - przedszkolaków śpiewających o jesiennym deszczyku. Za motto koncertu może świetnie uchodzić transparent rozwinięty przez śpiewającą młodzież z Vesprem: Chociaż każdy z nas jest inny, to trochę jesteśmy podobni. Dobrze, że mamy wspólne pieśni.

Przyjazdy gości z Węgier i rewizyty uczniów naszej Szkoły są także okazją do porównań. Cenimy u siebie nawzajem kunszt artystyczny: wokalny i taneczny. Poznajemy się, uczymy tolerancji. Pozbywamy się stereotypów i uprzedzeń, współpracujemy w jednoczącej się coraz bardziej Europie. Uczniowie polscy doceniają wielki szacunek jaki młodzież węgierska przywiązuje do tradycji swojego narodu. To jeszcze jeden przykład cechy łączącej „Bratanków".

Jest w roku taki dzień – Dzień Nauczyciela

2

14 października kojarzy się zazwyczaj z podziękowaniami, przemówieniami, kwiatami i czekoladkami na osłodę nauczycielskiej codzienności. W naszej szkole Święto Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym, bowiem tradycją już stało się przygotowywanie przez szkolny kabaret przedstawienia, które rokrocznie zaskakuje i rozśmiesza do łez przybyłych tego dnia licznie - obecnych i emerytowanych - pracowników naszej szkoły oraz szanownych sponsorów.

Mgr Agnieszka Raszka – pomysłodawczyni kabaretu (w skład którego wchodzą pracownicy oraz przyjaciele naszej szkoły), jego reżyser, scenograf oraz aktorka w jednej osobie – ponownie zaskoczyła zgromadzonych tego dnia widzów. Oryginalny scenariusz, świetna gra aktorska ( w tym roku na deskach szkolnego teatru zadebiutował z powodzeniem sam dyr. Włodzimierz Pajor) sprawiły, że goście doskonale się bawili. Po przedstawieniu były oczywiście życzenia dla całego Grona Pedagogicznego oraz Pracowników szkoły, a także smaczny poczęstunek – jak zwykle pieczołowicie przygotowany przez Panie kucharki ze szkolnej stołówki. Pozostaje tylko żałować, że to tylko jeden taki dzień w roku...

Jest w roku taki dzień – Dzień Nauczyciela

 

Jest w roku taki dzień – Dzień Nauczyciela

14 października kojarzy się zazwyczaj z podziękowaniami, przemówieniami, kwiatami i czekoladkami na osłodę nauczycielskiej codzienności. W naszej szkole Święto Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym, bowiem tradycją już stało się przygotowywanie przez szkolny kabaret przedstawienia, które rokrocznie zaskakuje i rozśmiesza do łez przybyłych tego dnia licznie - obecnych i emerytowanych - pracowników naszej szkoły oraz szanownych sponsorów.

Mgr Agnieszka Raszka – pomysłodawczyni kabaretu (w skład którego wchodzą pracownicy oraz przyjaciele naszej szkoły), jego reżyser, scenograf oraz aktorka w jednej osobie – ponownie zaskoczyła zgromadzonych tego dnia widzów. Oryginalny scenariusz, świetna gra aktorska ( w tym roku na deskach szkolnego teatru zadebiutował z powodzeniem sam dyr. Włodzimierz Pajor) sprawiły, że goście doskonale się bawili. Po przedstawieniu były oczywiście życzenia dla całego Grona Pedagogicznego oraz Pracowników szkoły, a także smaczny poczęstunek – jak zwykle pieczołowicie przygotowany przez Panie kucharki ze szkolnej stołówki. Pozostaje tylko żałować, że to tylko jeden taki dzień w roku…

Jest w roku taki dzień – Dzień Nauczyciela

14 października kojarzy się zazwyczaj z podziękowaniami, przemówieniami, kwiatami i czekoladkami na osłodę nauczycielskiej codzienności. W naszej szkole Święto Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym, bowiem tradycją już stało się przygotowywanie przez szkolny kabaret przedstawienia, które rokrocznie zaskakuje i rozśmiesza do łez przybyłych tego dnia licznie - obecnych i emerytowanych - pracowników naszej szkoły oraz szanownych sponsorów.

Mgr Agnieszka Raszka – pomysłodawczyni kabaretu (w skład którego wchodzą pracownicy oraz przyjaciele naszej szkoły), jego reżyser, scenograf oraz aktorka w jednej osobie – ponownie zaskoczyła zgromadzonych tego dnia widzów. Oryginalny scenariusz, świetna gra aktorska ( w tym roku na deskach szkolnego teatru zadebiutował z powodzeniem sam dyr. Włodzimierz Pajor) sprawiły, że goście doskonale się bawili. Po przedstawieniu były oczywiście życzenia dla całego Grona Pedagogicznego oraz Pracowników szkoły, a także smaczny poczęstunek – jak zwykle pieczołowicie przygotowany przez Panie kucharki ze szkolnej stołówki. Pozostaje tylko żałować, że to tylko jeden taki dzień w roku…