Wychowawcy klas - rok szkolny 2023/2024

LP

NAZWISKO, IMIĘ

KLASA

UWAGI

Klasy I – III

Kamykowska Marta

Ia

5 oddziałów

Wojtaszek Kinga

Ib

Wojnarowicz Iwona

IIa

Nowak Paulina

IIb

Strejczek Maria

IIIa

Klasy IV – VIII SP

Wierzchowiec Jolanta

IV a

3 oddz.

Urbański Tomasz

IV b pływ/la

Mizera Agnieszka

IV c pn

Bokwa Renata

V a

3 oddz.

Smoleń Grzegorz

V b – la+pływ

Wojtarowicz Laura

V c – pn

Grabka Ewa

VIa

2 oddz.

Cichoń Bożena

VIb – pn/pływ/la

Suwała Maria

VII a

2 oddz.

Sandecka Staniec Małgorzata

VII b pn/pływ/la

Stawarz Lucyna

VIII a

2 oddz.

Myszka Anna

VIII b pn/pływ/la