Wychowawcy klas - rok szkolny 2022/2023

LP

NAZWISKO, IMIĘ

KLASA

UWAGI

Klasy I – III

Wojnarowicz Iwona

Ia

5 oddziałów

Wójcik Anna

Ib

Strejczek Maria

IIa

Kamykowska Marta

IIIa

Chrusciel Grażyna

IIIb

Klasy IV – VIII SP

Furmańska Krystyna

IV a

3 oddz.

Smoleń Grzegorz

IV b

Wojtarowicz Laura

IV c

Florek Izabela

Va

2 oddz.

Cichoń Bożena

Vb – pn/pływ/la

Suwała Maria

VI a

2 oddz.

Sandecka Staniec Małgorzata

VI b pn/pływ/la

Stawarz Lucyna

VII a

2 oddz.

Myszka Anna

VII b pn/pływ/la

Wierzchowiec Jolanta

VIII a

4 oddz.

Bokwa Renata

VIII b

Gucwa Dorota

VIII c - la

Mizera Agnieszka

VIII d- pn; pływ

 

Łącznie:  18 oddziałów SP