LP

NAZWISKO, IMIĘ

KLASA

UWAGI

Klasy I – III

Kamykowska Marta

Ia

6 oddziałów

Chruściel Grażyna

IIb

Wojnarowicz Iwona

IIa

Lipińska Iwona

IIb

Strejczek Maria

IIIa

Wójcik Anna

IIIb

Klasy IV – VIII SP

Suwała Maria

IV a

2 oddz.

Sandecka Staniec Małgorzata

IV b

Stawarz Lucyna

Va

1 oddz.

Wierzchowiec Jolanta

VI a

 

4 oddz.

Bokwa Renata

VI b

Gucwa Dorota

VI c

Urbański Tomasz

VI d (pł+la)

Wojtarowicz Laura

VII a(pł+la)

4 oddz.

Podgórski Sławomir

VII b

Kasińska Iwona

VII c

Furmańska Krystyna

VII d – pn

Florek Izabela

VIII a

3 oddz.

Mizera Agnieszka

VIII b

Myszka Anna

VIII c - pn

Łącznie:      20 oddziałów SP                   

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­