Pożegnanie absolwentów

25-pozegnanieRok szkolny 2014/2015 jest już za nami. W dniu 25.06.2015 r w Centrum Sztuki Mościce tradycyjnie pożegnaliśmy uczniów klas VI i III gimnazjum.
W uroczystości oprócz uczniów Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie wzięli udział rodzice. Miło jest nam zakomunikować, iż wszyscy uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum ukończyli szkołę. Tytuł Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 20 w Tarnowie uzyskało 81 uczniów oraz 77 uczniów Gimnazjum nr 9
w Tarnowie. Dyrektor szkoły – mgr Andrzej Kot w swoim wystąpieniu podkreślił osiągnięcia uczniów w mijającym roku szkolnych na niwie dydaktyki, sportu, imprez artystycznych. Podkreślił bardzo dobre wyniki egzaminów językowych oraz fakt uzyskania przez 12 uczniów certyfikatów językowych PET i FCE Instytutu Cambridge z Wielkiej Brytanii. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wynik Szymona Frankowskiego, który w egzaminie certyfikacyjnym FCE na 190 pkt możliwych uzyskał znakomity wynik 183 punktów. Wszystkim uczniom złożył życzenia sukcesów w nowych szkołach a rodzicom podziękował za współpracę oraz pogratulował wyników ich pociech.

W trakcie uroczystości najlepsi uczniowie klas VI i III gimnazjum odebrali na scenie w towarzystwie swoich rodziców nagrody „Srebrne i Złote Tarcze”. Rodzice otrzymali listy pochwalne wręczane przez Dyrektora szkoły i wychowawców klas. Sześciu najlepszych uczniów z gimnazjum i trzech z kl. VI otrzymało narody rzeczowe wręczone przez Przewodniczącego rady Rodziców i Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej. Tradycją szkoły jest wręczanie Szkolnych laurów nauczycielom i uczniom. Samorząd Uczniowski wybiera laureatów wśród nominowanych kandydatów z grona pedagogicznego i uczniów szkoły. Na koniec uczniowie klasy III gimnazjum o profilu piłki nożnej przekazali na ręce dyrektora szkoły kilkanaście pucharów zdobytych w turniejach piłkarskich w kraju i poza granicami.

W dniu następnym podczas uroczystego apelu pożegnano pozostałych uczniów szkoły. Wręczono najlepszym uczniom z poszczególnych klas nagrody rzeczowe, a uczniom klas sportowych statuetki, medale. Wśród sportowców była m. in. drużyna klasy II gimnazjum – wicemistrzowie Polski w piłce nożnej – Białystok 2015, oraz pływacy. Gorące brawa uzyskali uczniowie klasy III szkoły podstawowej zdobywcy I miejsca w Polsce w konkursach matematycznym – „Matematyczny Alfik” – Opioła oraz wiedzy „Zuch” – Broda

Link do galerii miejskiej:

http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Edukacja-i-Nauka/Galeria-Edukacja-i-Nauka-2015/Zespol-Szkol-Sportowych-uroczystosc-pozegnania-Absolwentow-Szkoly

01-pozegnanie
01-pozegnanie
02-pozegnanie
02-pozegnanie
03-pozegnanie
03-pozegnanie
04-pozegnanie
04-pozegnanie
05-pozegnanie
05-pozegnanie
06-pozegnanie
06-pozegnanie
07-pozegnanie
07-pozegnanie
08-pozegnanie
08-pozegnanie
09-pozegnanie
09-pozegnanie
10-pozegnanie
10-pozegnanie
11-pozegnanie
11-pozegnanie
12-pozegnanie
12-pozegnanie
13-pozegnanie
13-pozegnanie
14-pozegnanie
14-pozegnanie
15-pozegnanie
15-pozegnanie
16-pozegnanie
16-pozegnanie
17-pozegnanie
17-pozegnanie
18-pozegnanie
18-pozegnanie
19-pozegnanie
19-pozegnanie
20-pozegnanie
20-pozegnanie
21-pozegnanie
21-pozegnanie
22-pozegnanie
22-pozegnanie
23-pozegnanie
23-pozegnanie
24-pozegnanie
24-pozegnanie
25-pozegnanie
25-pozegnanie
26-pozegnanie
26-pozegnanie
27-pozegnanie
27-pozegnanie