2015-073-denW przeddzień Dnia Edukacji Narodowej – 13 października 2015 roku w Dworze Modrzewiowym Hotelu Cristal Park - odbyło się uroczyste spotkanie Dyrekcji, nauczycieli, pracowników i przyjaciół naszej Szkoły. Po ciepłych słowach i serdecznych życzeniach - skierowanych do grona pedagogicznego oraz licznie przybyłych gości - Dyrektor Zespołu wręczył wyróżniającym się nauczycielom nagrody oraz uhonorował, dyplomami z podziękowaniami, przedstawicieli instytucji wspierających naszą placówkę.

Rada Rodziców przekazała nauczycielom gorące życzenia i kosz słodyczy. Gromkimi brawami nagrodzono klasę 6 c oraz jej wychowawczynię Marzenę Krawczyk, która na tę okazję przygotowała wraz ze swoimi podopiecznymi przedstawienie teatralne. Młodzi sportowcy, już po raz kolejny udowodnili, że w ich przypadku talent piłkarski idzie w parze z talentem aktorskim. Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­