DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
(dyżury nauczycieli)

LP

SZKOŁA PODSTAWOWA

UWAGI

1

2.11.2018 r – piątek

dyżur

2

24.12.2018 r – poniedziałek WIGILIA

Zimowe ferie świąteczne - dyżur

3

27.12.2018 r – czwartek

4

28.12.2018 r – piątek

5

31.12.2018 r – poniedziałek - SYLWESTRA

 

 

 

 

 

 

10 kwietnia 2019 ( środa) –
cz. humanistyczna:
godz. 900; 1100

Egzamin
Gimnazjalny

11 kwietnia 2019 (czwartek) –
cz. matem - przyrod:
godz. 900; 1100

12 kwietnia 2019 (piątek) –
cz. Językowa:
godz. 900; 1100

 15 kwietnia 2019 ( poniedziałek) –
j. polski:
godz. 900

Egzamin
SP

16 kwietnia 2019 (wtorek) –
matematyka:
godz. 900

17 kwietnia 2019 (piątek) –
j. obcy nowożytny:
godz. 900

6

18.04.2019 r ( W. Czwartek)

Wiosenne ferie świąteczne - dyżur

7

19.04.2019 r (W. Piątek)

8

23.04.2019 r (wtorek)

9

2.05.2019 r – (czwartek)

dyżur

UWAGA

 1. W/w dni są wolnymi od zajęć dydaktycznych.
 2. W w/w dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przyjęto Uchwałą RP nr XI/2017/2018 z dnia 31.08.2018 r

DYŻURY NAUCZYCIELI

 1. W/w dni są wolnymi od zajęć dydaktycznych.
 2. W w/w dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Łączna liczba dni dyżurów - 9 dni (15 dyżurów),
 4. Dyżury nie obejmują dni rekolekcji – dyżury ustalane indywidualnie
 5. Czas trwania 1 dyżuru n-la pełnoetatowego - 4 godziny,
  1. Od godz. 800 – 1200;  1100 – 1500 – dyżur nauczyciela tzw. tablicowego
  2. Od godz. 700 – 1200;  1100 – 1600 – dyżur nauczyciela świetlicy
  3. W  Wigilie, Sylwestra i Wielki Piątek – dyżury do godz. 1200
  4. Nauczyciele niepełnozatrudnieni dyżurują proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia
 6. W skali roku n-l dyżuruje do 50% dni ( w r. szk. 2018/19 – 4 dni)
 7. Dyżur w świetlicy realizują wszyscy nauczyciele mający godziny na świetlicy
 8. Każdy dzień dyżuru „obstawiają” dwa zespoły samokształceniowe:
  1. Edukacja wczesnoszkolna
  2. Przedmiotów humanistycznych
  3. Przedmiotów ścisłych
  4. Przedmiotów języków nowożytnych
  5. Wf i trenerzy
 9. Wybór dnia dyżuru dokonują przew. zespołów.
 10. Podział n-li w ciągu dnia dokonują nauczyciele indywidualnie z zachowaniem proporcjonalności
 11. W przypadku braku porozumienia w sprawie wyboru zespołu i podziału n-li dokonuje Dyrekcja szkoły.
 12. Na świetlicy na dyżurze rannym jest zawsze co najmniej jeden nauczyciel świetlicy. Jeden nauczyciel przypada na 25 uczniów w świetlicy.
 13. W przypadku konieczności zapewnienia opieki w świetlicy szkolnej w godz. późniejszych  n-l tzw. „tablicowy” może być zobowiązany do przejęcia dyżuru.
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­