SZKOŁA PODSTAWOWA

GIMNAZJUM

UWAGI

14.10.2016

Dzień Nauczyciela

31.10.2016 r

Do odrobienia w dniu 5.11.2016 r

23.12.2016 r

Zimowe ferie świąteczne

27.12.2016 r

28.12.2016 r

29.12.2016 r

30.12.2016 r

13.04.2017 r (W. Czwartek)

Wiosenne ferie świąteczne

14.04.2017 r (W. Piątek)

18.04.2017 r

19 kwietnia 2017 (środa) - cz. humanistyczna:
godz. 9:00; 11:00

Egzamin
Gimnazjalny
(wolne dla gimnazjum)

20 kwietnia 2017 (czwartek) - cz. matem - przyrod:
godz. 9:00; 11:00

21 kwietnia 2017 (piątek) - cz. Językowa:
godz. 9:00; 11:00

2.05.2017 r (wtorek)

Do odrobienia 22.04.2017

16.06.2017 (piątek)

Po Bożym Ciele do odrobienia w dniu Pikniku Szkolnego –
10.06.2017 r

UWAGA:

  1. W/w dni są wolnymi od zajęć dydaktycznych.
  2. W w/w dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
REKRUTACJA 2017-2018
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

Grupa Azoty logo   logo zks unia small   zbach logo   tvw logo  

­