(dyżury nauczycieli)

LP

SZKOŁA PODSTAWOWA

UWAGI

1

27.12.2017 r – środa

Zimowe ferie świąteczne – dyżur nauczycieli

2

28.12.2017 r – czwartek

3

29.12.2017 r - piątek

4

29.03.2018 r ( W. Czwartek)

Wiosenne ferie świąteczne – dyżur nauczycieli

5

30.03.2018 r (W. Piątek)

6

3.04.2018 r (wtorek)

 

18 kwietnia 2018 ( środa) - cz. humanistyczna:
godz. 900; 11:00

Egzamin
Gimnazjalny

 

19 kwietnia 2018 (czwartek) - cz. matem - przyrod:
godz. 900; 11:00

 

20 kwietnia 2018 (piątek) - cz. Językowa:
godz. 900; 11:00

7

30.04.2018 r – (poniedziałek)

dyżur nauczycieli

 

2.05.2018 r - środa
4.05.2018 r - piątek

do odrobienia w soboty
7.04.2018 r
21.04.2018 r

 

1.06.2018 – piątek

Piątek po Bożym Ciele do odrobienia w dniu Pikniku Szkolnego –
9.06.2018 r

UWAGA:

  1. W/w dni są wolnymi od zajęć dydaktycznych.
  2. W w/w dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Przyjęto Uchwałą RP nr X/2016/2017 z dnia 25.08.2017 r

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­