Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Imię i Nazwisko

Nr telefonu

stanowisko

1.

Maciej Włoch

785-781-081

Przewodniczący

2.

Iwona Machala

603-202-463

Wiceprzewodnicząca

3.

Agnieszka Święs

606-826-600

Skarbnik

4.

Jarosław Kotnisz

785-781-224

Komisja rewizyjna

5.

Lucyna Maniawska

608-360-271

Komisja rewizyjna

6.

Grzegorz Olszak

603-953-250

Komisja rewizyjna

7.

Piotr Bieś

606-734-730

Członek

8.

Monika Kuryś

609-549-181

Członek

9.

Renata Wojtaczka

796-301-172

Członek

10.

Wioletta Warias

608-888-161

Członek

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­