DSC00691W dniach 16.04.2015 – 19.04.2015 r przebywała w Tarnowie młodzież wraz z opiekunami uczestnicząc w XVII Miedzynarodowym I XX Ogólnopolskim Konkursie Recyatatorskim. Głównymi organizatorami Konkursów było  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej, które jest Partnerem Miasta Tarnowa w realizacji zadania publicznego z zakresu Edukacji oraz Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie. Patronat nad konkursami będąc również jego głownymi sponsorami byli:

broniewskiTradycyjnie już od wielu lat, Tarnów  jest miejscem święta poezji. Organizujemy w tym okresie Ogólnopolski i Międzynarodowy Konkurs Recytatorski im. Władysława Broniewskiego. Podobnie jak ma to miejsce corocznie, zapraszamy młodzież do udziału w recytacji utworów polskich poetów. Z uwagi na kłopoty organizacyjno – finansowe zmuszeni jesteśmy w tym roku na pewne ograniczenia ilości uczestników i okresu pobytu. W bieżącym roku uczestniczyć w nim będzie wspólnie młodzież w wieku 13 – 16 lat z sąsiednich krajów ( Ukraina, Czechy i Węgry), oraz z Polski. 

Pragniemy serdecznie zaprosić trzech przedstawicieli spoza Polski, oraz opiekuna do nas na niniejszy konkurs, który odbędzie się 17 kwietnia 2015 roku (piątek). Pokrywamy podobnie jak w latach ubiegłych koszty pobytu u nas od 16.04(czwartek) do 19.04.2015 r (niedziela), zapewniamy sprawną organizacje konkursu, planowana jest całodzienna wycieczka do Zakopanego oraz upominki dla każdego i nagrody dla laureatów z każdej ekipy. Uczestnicy z Polski pokrywają koszty pobytu w Tarnowie we własnym zakresie. Wszyscy uczestnicy z Polski i z sąsiednich krajów mieszkać będą i stołować się w hotelu CRISTAL PARK w Tarnowie Mościcach, ul. Traugutta 5. Szczegółowy harmonogram imprezy znajduje się w załączonym regulaminie. Jeżeli nasze zaproszenie zostanie przez Was przyjęte, prosimy o przesłanie nam zgłoszenia na karcie znajdującej się w regulaminie w terminie do dnia 3.04.2015 r.

Mamy nadzieję, że skorzystacie z naszego zaproszenia i odwiedzicie nasze miasto.

DSC0346631 marca br.  w Mościckim Centrum Sztuki odbył się etap Rejonowy Konkursu Recytatorskiego. Szkoły podstawowe reprezentowało 20 uczestników, gimnazja – 15 recytatorów. Wśród tych pierwszych nagrody otrzymali: za I miejsce Aleksander Szczupak z Wojnicza, za II miejsce Zuzanna Kozioł z Zaczarnia, za III miejsce Filip Kubala ze S.P nr 20 w Tarnowie

Spośród gimnazjalistów nagrodzeni zostali: Weronika Sikora z Gimnazjum nr 2 w Tarnowie, Przemysław Płaczek z Gimnazjum nr 6 w Tarnowie, Paweł Sanecki z Gimnazjum nr 9 w Tarnowie.

maski

Eliminacje rejonowe
XIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSIEGO
im. Wł. Broniewskiego
pod Patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa

Konkurs Recytatorski organizowany od lat przez Zespół Szkół Sportowych ma już swoją rangę, tradycję i stałe miejsce wśród ważnych wydarzeń kulturalnych miasta.
Pierwszy raz przeprowadzony został w 1978 roku. Z imprezy szkolnej przekształcił się kolejno w przegląd o zasięgu miejskim, rejonowym, ogólnopolskim, a w ostatnich kilkunastu latach – ogólnopolskim i międzynarodowym. Przychylnie przyjęty w środowisku, popierany przez władze miasta, województwa zyskał wielu mecenasów. Patronat nad tą piękną literacko – artystyczną imprezą objął Prezydent Miasta Tarnowa, oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach. Zwróciliśmy się również z prośbą o objecie patronatu nad Konkursem Międzynarodowym przez marszałka senatu RP Pana Bogdana Borusewicza. Są oni głównymi fundatorami cennych nagród. Idea konkursu to nie tylko krzewienie kultury słowa i uczenie wrażliwości na poezję – niepowtarzalną i ulotną niczym „ zimowy słowik”, ale także wzruszająca lekcja patriotyzmu. Recytacje polskich dzieci przybyłych z Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech, Węgier i Niemiec  – pełne liryzmu i uczucia stały się wyrazem tęsknoty za ojczyzna przodków, „Która jest jak zdrowie”.
Zapraszamy zatem na kolejną, literacką przygodę. Wierzymy, że to spotkanie pomoże młodym artystom odnaleźć swoją życiową szansę i spojrzeć w głąb serca, gdzie „ Wszystko jest poezją”.

DSC0108227 kwietnia w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski klas młodszych pt. „Sport i Zdrowie”, którego organizatorkami były pani Iwona Lipińska i Elżbieta Helizon – Radlińska. Uczestnicy z poszczególnych  klas recytowali przygotowane wiersze, które oceniła komisja konkursowa, w składzie: pan wicedyrektor Włodzimierz Pajor, pani Małgorzata Biel i p. Anna Hawalewicz.

phoca thumb l dsc04793Zakończyły się zmagania uczestników XIV Międzynarodowego i XVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.  Z ośrodków polonijnych, szkół i parafii polskich z Ukrainy, Węgier, Czech i Litwy przyjechało wraz z opiekunami 40 recytatorów. W ogólnopolskiej części konkursu wzięło udział 24 uczniów z Rzeszowa, Szczecina, Krakowa Wrocławia, Stalowej Woli, Siedlec, Dąbrowy Tarnowskiej, Tuchowa, Bruśnika, Zalasowej, Pleśnej, Wałbrzycha, Łętowic i Tarnowa.

W dniach 21.03.2012 – 25.05.2012 r przebywała w Tarnowie młodzież wraz z opiekunami uczestnicząc w XIV Miedzynarodowym Konkursie Recyatatorskim. Głównymi organizatorami Konkursów było  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej, oraz Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie. Patronat nad konkursami będąc również jego głownymi sponsorami byli:

  1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Prezydenta Miasta Tarnowa
  3. Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach SA

konkurs_30.jpgOrganizatorami Konkursów było  Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej oraz Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie. Patronat nad Konkursami - będąc również ich głównymi sponsorami - objęli: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Miasta Tarnowa i Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.

W dniach 19 – 20 marca 2010 nasza Szkoła była organizatorem XV Ogólnopolskiego i XII Międzynarodowego Konkursu Recytatorskiego im. Władysława Broniewskiego. Jak co roku cieszył się on dużym zainteresowaniem uczniów, którzy przybyli również spoza Tarnowa oraz z zagranicy. W kategorii ogólnopolskiej w szranki poetyckiej rywalizacji stanęło 25 młodych miłośników poezji. Z polskich szkół, parafii i domów kultury z Ukrainy, Węgier, Czech, Litwy i Rosji wiersze recytowało 27 uczestników. Każdy z nich zaprezentował dwa dowolnie wybrane wiersze. Szczególne wzruszenie i aplauz zyskiwały piękną polszczyzną deklamowane recytacje dzieci i młodzieży mieszkającej poza Polską. Ich przyjazd do „Ojczyzny języka”, kontakt z rówieśnikami, możliwość bycia wśród „rodaków koła” stanowił ważne przeżycie. Goście mieli okazję zwiedzić nasze miasto, Zamek w Dębnie, polskie Lourdes w Porąbce Uszewskiej.
Słowa uznania należą się opiekunom gości; nauczycielom, księżom, siostrom zakonnym, którzy pracują w polskich środowiskach na obczyźnie. Niektórzy towarzyszą Konkursowi niemal „od zawsze”. To dzięki ich zaangażowaniu w kultywowanie polskości może ona tak pięknie owocować.
Jury Konkursu miało nie lada problem z wyłonieniem laureatów. Wszystkie recytacje spotkały się z wysokim uznaniem i oceną. Dlatego też każdy z uczestników wyjeżdżał z Tarnowa wyróżniony dyplomem i niejednokrotnie cenną nagrodą rzeczową. Te ostatnie wręczał z niekłamaną satysfakcją – przysłuchujący się deklamacjom – pan Prezydent Tarnowa.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­