LP

NAZWISKO, IMIĘ

KLASA

UWAGI

Klasy I – III

Kamykowska Marta

Ia

6 oddziałów

Chruściel Grażyna

Ib

Wojnarowicz Iwona

II a

Strejczek Maria

III a

Lipińska Iwona

III b

Wójcik Anna

III c

Klasy IV – VI

Wojtarowicz Laura

IV a(pł+la)

 

4 oddz

Podgórski Sławomir

IV b

Kasińska Iwona

IVc

Furmańska Krystyna

IV d – pn

Florek Izabela

V a

3 oddz.

Krawczyk Marzena

V b

Cyganowska Joanna

V c  - pn

Sandecka – Staniec Małgorzata

VI a

3 oddz.

Cichoń Bożena

VI b

Ogrodnik Andrzej

VI c - pn

Gimnazjum

Niedojadło Dorota

VII a

3 oddz.

Grabka Ewa

VII b

Stawarz Lucyna

VII c

 

Wierzchowiec Jolanata

II AG – pł/la/k

4 oddz.

Dziki Małgorzata

II BG – EURO

Osowska Patrycja

II CG - PN

Pajor Włodzimierz

II DG - GOSSM

Mazur Marta

III AG – pł/la/k

4 oddz.

Bokwa Renata

IIIBG – EURO

Samborska Izabela

III CG - PN

Mróz Małgorzata

III DG - GOSSM

Łącznie: 19 oddziałów SP
8 oddziałów Gimnazjum
Razem: 27 oddziałów

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­