lp

Wyszczególnienie

Data

Uwagi

I półrocze: 1.09.2016 (czwartek) – 15.01.2016  (piątek)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016 r
(czwartek)

Godz. 8:00 –kl. od II SP
Godz. 9:00 – kl. I SP

2.

Ślubowanie klas pierwszych

1 października 2016 r
(sobota)

Godz. 9:00

3.

Dzień Nauczyciela

13 października 2016 r
(czwartek)

Godz. 14:00

4.

Wigilia

15 grudnia 2016 r
(czwartek)

Godz. 17:00

5.

Ferie świąteczne – Boże Narodzenia

23 grudnia – 30 grudnia 2016 r
(piątek – piątek)

 

6.

Klasyfikacja śródroczna

25 styczeń 2017 r
(środa)

Klasyfikacja wstępna
za I sem. –19.12.2016
(poniedziałek)

II półrocze: 13.02.2017 (poniedziałek) – 23.06.2017 (piątek)

7.

Ferie zimowe

30 stycznia – 10 lutego 2017 r
(poniedziałek – piątek)

 

8.

Dni otwarte szkoły kl. I SP

21 – 23 lutego 2017 r

 

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 kwietnia – 18 kwietnia 2017 r
(czwartek – wtorek)

 

11.

Egzamin kompetencyjny
w kl. III gimnazjum

19 kwietnia 2017 (środa)
cz. humanistyczna:
godz. 9:00; 11:00
20 kwietnia 2017 (czwartek)
cz. matem - przyrod:
godz. 9:00; 11:00
21 kwietnia 2017 (piątek)
cz. Językowa:
godz. 9:00; 11:00

 

Egz. Poprawkowy
1, 2, 3 czerwca 2017 r

12.

Szkolny Piknik Rodzinny

10 czerwca 2017 r
(sobota)

 

14.

Klasyfikacja końcowa

19 czerwca 2017 r
(poniedziałek)

Klasyfikacja roczna wstępna -
15.05.2017
(poniedziałek)

15.

Pożegnanie absolwentów SP
 i GIMNAZJUM

22 czerwca 2017 r
(czwartek)

 

16.

Rozdanie świadectw szkolnych – zakończenie zajęć

23 czerwca 2017 r
(piątek)

 

17.

Zakończenie roku szkolnego

31 sierpnia 2017 r.

 

 

 
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
REKRUTACJA 2017-2018
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

Grupa Azoty logo   logo zks unia small   zbach logo   tvw logo  

­