lp

WYSZCZEGÓLNIENIE

DATA

UWAGI

I półrocze:3.09.2018 ( poniedziałek) – 11.01.2019  ( piątek)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r ( poniedziałek)

Godz. 800 –kl. I SP
Godz. 900 – od kl. II SP

2.

Ślubowanie klas pierwszych

6 października 2018 r (sobota)

Godz. 900

3.

Dzień Nauczyciela

12 października 2018 r ( piątek)

Godz. 1400 –
Cristal Park

4.

Wigilia

19 grudnia 2018 r  (środa)

Godz. 1700 –
Cristal Park

5.

Ferie świąteczne – Boże Narodzenia

22 grudnia – 31 grudnia 2018 r
( sobota – poniedziałek)

 

6.

Klasyfikacja śródroczna

11 styczeń 2019 r ( piątek)

Klasyfikacja wstępna
za I półrocze –10.12.2018
(poniedziałek)

II półrocze: 28.01.2019 ( poniedziałek) – 22.06.2019 ( piątek)

7.

Ferie zimowe

14 stycznia – 27 stycznia 2019 r
( poniedziałek – niedziela)

 

8.

Dni otwarte szkoły kl. I SP

13 – 15 lutego 2019 r

 

9.

Egzamin kompetencyjny
w kl. III gimnazjum
(środa – piątek)

10 kwietnia 2019 r - godz. 900; 1100
cz. humanistyczna:
11 kwietnia 2019 r - godz. 900; 1100
cz. matem - przyrod:
12 kwietna 2019 r - godz. 900; 1100
cz. Językowa:

 

Termin dodatkowy
3, 4, 5 czerwca 2019 r

10.

Egzamin ośmioklasisty
(poniedziałek – środa)

15 kwietnia 2019 - godz. 900
j. polski:
16 kwietnia 2019 - godz. 900
matematyka:
17 kwietnia 2019 r godz. 900
j. obcy nowożytny:

 

Termin dodatkowy
3, 4, 5 czerwca 2019 r

11.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r
( czwartek – wtorek)

 

12.

Szkolny Piknik Rodzinny

8 czerwca 2019 r (sobota)

 

13.

Klasyfikacja końcowa

13 czerwca 2019 r (czwartek)

Klasyfikacja roczna wstępna  13.05.2019r
( poniedziałek)

14.

Pożegnanie absolwentów

19 czerwca 2019 r ( środa)

 

15.

Rozdanie świadectw szkolnych – zakończenie zajęć

21 czerwca 2019 r (piątek)

 

16.

Zakończenie roku szkolnego

31 sierpnia 2019 r

 

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­