ZAKRES OCHRONY I SUMY UBEZPIECZENIA
f-ma InterRisk – 2017/18

zakres

Kwota max.

zakres

Kwota max.

Wysokość sumy ubezpieczenie (SU)

11 000 zł

Pobyt w szpitalu wskutek NNW, choroby

1% SU za dzień pobytu

Odmrożenia

10%– 50% za z kwoty
1 000 zł

Dodatkowe zachorowania ( wg tabeli – np. nowotwór, paraliż, utrata wzroku, słuchu, itd.).

100%
  z kwoty 1 000 zł

Oparzenia

10%– 50% za z kwoty
1 000 zł

Koszty leczenia wskutek NW

do 20%
z kwoty
1 700 zł

Koszty leczenie stomatologicznego wyniku NNW

do 10% za każdy dzień z kwoty 2 000 zł

sepsa

10% SU

Pogryzienie, pokąsanie, użądlenie

1% z kwoty SU

Wstrząśnienie mózgu

1% SU

Dodatkowe koszty leczenia
w wyniku NW

D0 20% z kwoty 1 700 zł

Dodatkowo 500 zł na rehabilitacje

 Składka – 40 zł/rok 

Opiekun z ramienia InterRisk:
Jan WÓJTOWICZ – 14 627 85 86; 608 772 984

Adres ubezpieczyciela:
InterRisk - Tarnów, ul. Powstańców Warszawy 3

UWAGA!!!
Każdy uczeń może być dodatkowo ubezpieczony od skutków NW na dowolną kwotę, w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­