DSC0164211 czerwca odbyła się uroczysta Obietnica Zuchowa w Jamnej. Uczestnikami tej imprezy były zuchy i rodzice z Gromad Zuchowych „Dzielne Skrzaty”, „Ekoludki” i „Mali Przyrodnicy”. Najpierw przeszliśmy z przewodnikiem PTTK do kościoła, gdzie odbyła się bardzo kameralna Msza Św. w intencji zuchów i instruktorów. Po Mszy pod pomnikiem ofiar II wojny światowej zuchy złożyły Obietnicę Zuchową i otrzymały poświęcone Znaczki Zucha. Później zwiedzaliśmy kaplicę i piwniczkę upamiętniającą historyczne wydarzenia wojenne. Wszyscy uczestniczy przeszli później do Bacówki, gdzie rodzice przygotowali smaczne kiełbaski. Korzystając z pogody odbyły się gry i zawody sportowe, wśród których największe powodzenie miało przeciąganie liny w grupach mieszanych rodzice-dzieci. Na zakończenie przeszliśmy żółtym szlakiem turystycznym do autokaru, podziwiając i fotografując po drodze piękne krajobrazy.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­