W dniach 12 – 15.10.2017 w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi gościli dyrektorzy partnerskich i zaprzyjaźnionych szkół z Węgier i Czech. Na zaproszenie Dyrektora szkoły mgr Andrzeja Kota gościli:

  1. Pan Tadeusz Grycz - dyrektor Szkoły Polskiej w Hnojniku (Czechy)
  2. Pan Károly Lengyel - dyrektor Szkoły im. Dózsa György w Veszprem (Węgry)
  3. Pani Marta Halmay - wicedyrektor Szkoły im. Dózsa György w Veszprem
  4. Pan Halmay György - dyrektor Szkoły Katolickiej im Szilágyi w Veszprem (Węgry)

W programie pobytu przewidziano udział w uroczystościach święta pracowników oświaty naszej szkoły. Dyrektorzy szkół podczas krótkich przemówień podkreślili znaczenie współpracy naszych placówek, wymiany uczniów i nauczycieli. Złożyli życzenia dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej oraz udanej kontynuacji współpracy zagranicznej. W trakcie rozmów na temat dalszej planów wspólnej realizacji projektów w nowym roku ustalono również treść nowych porozumień, które będą podpisywane w związku z przekształceniem naszej szkoły.  Dyrektorzy szkół spotkali się również z Panią mgr Bogumiłą Porębską – dyrektorem Wydziału Edukacji UM w Tarnowie. W sobotę podczas uroczystego odsłonięcia muralu poświeconego Gen. Józefowi Bemowi dyrektorzy szkół węgierskich oraz dyrektorzy SP 15 i SP20 w Tarnowie złożyli symboliczny wieniec pod pomnikiem wspólnego bohatera obu narodów. Był również czas na rozmowę z Konsul Generalną Republiki Węgierskiej  Panią dr hab. Adrienne Körmendy oraz przedstawicielem MSZ Węgier Panem Adamem Szesztayem oraz Przewodniczącym Rady Miasta panem Kazimierzem Koprowskim.

Żegnając się z Tarnowem dyrektorzy raz jeszcze podziękowali za ciepło z jakim spotkali się w Tarnowie, za życzliwość oraz udaną wizytę.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­