Z  okazji Święta Edukacji Narodowej dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji oraz przyjaciele naszej Szkoły spotkali się – 13 października - w Dworze Modrzewiowym Hotelu Cristal Park. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 mgr Andrzej Kot wyraził wdzięczność pedagogom za: pracę, wyrozumiałość, zaangażowanie i codzienny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. W tym roku na uroczystości goszczono również dyrektorów partnerskich i zaprzyjaźnionych szkół z zagranicy: pana Tadeusz Grycza (dyrektora Szkoły Polskiej w Hnojniku w Czechach), pana Károlya Lengyela (dyrektora Szkoły im. Dózsa György w Veszprem na Węgrzech), panią Martę Halmay  (wicedyrektor Szkoły im. Dózsa György w Veszprem) oraz pana Halmaya Györgyiego (dyrektora Szkoły Katolickiej im. Szilágyi w Veszprem).

Nasi goście podczas krótkich przemówień podkreślili znaczenie współpracy naszych placówek, wymiany uczniów i nauczycieli. Złożyli życzenia dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej oraz udanej kontynuacji współpracy zagranicznej. W części artystycznej – nagrodzeni gromkimi brawami - wystąpili: tancerki z klasy IIIBG, klasa III a z piosenką „Wietrzyk”, wokalistka Justyna Patrzałek z klasy 5a oraz recytator Szymon Bryniarski z klasy IIIc. Święto pracowników oświaty w bieżącym roku było również możliwością podziękowania za lata współpracy i wsparcia w okresie funkcjonowania Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie. Wśród nagrodzonych podziękowaniem byli również nasi dyrektorzy szkół zagranicznych. Otrzymanie statuetki i dyplomu było odzwierciedleniem podziękowania za wieloletnią współpracę, realizację programów pomocowych finansowanych ze środków Funduszu Wyszehradzkiego, Erasmusa+ czy Senatu RP. Wyróżniający się pedagodzy naszej Szkoły otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły nagrody, a Rada Rodziców przekazała wszystkim ciepłe życzenia i kosz słodyczy.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­