gore bigKonkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej oraz dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

REGULAMIN 

I.CELE PRZEGLĄDU

 • Przegląd Kolęd i Pastorałek ma na celu rozbudzenie śpiewu kolędowego, pogłębianie wiedzy o tradycjach i zwyczajach obecnych w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej, jak również uwrażliwienie – przede wszystkim młodych ludzi –  na piękno tych tradycji.

II.ORGANIZATOR

 • Organizatorem Przeglądu jest:

  Zespół Szkół Sportowych
  ul. Zbylitowska 7
  33 -101Tarnów, 
  tel.: 14 633 15 17
  fax: 14 633 00 40 

III. WARUNKI ZGŁOSZENIA                       

 • Przegląd Kolęd i Pastorałek przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów. Mogą wziąć w nim udział soliści oraz zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (liczące nie więcej niż 5 osób) z klas I – III szkoły podstawowej
 • Przegląd będzie odbywał się w następujących kategoriach:

Kategoria I – soliści  

Kategoria II – zespoły 

 • Zgłoszeniem na Przegląd jest dołączona do regulaminu, wypełniona karta uczestnictwa doręczona do sekretariatu ZSS, przesłana faksem (14 633 00 40) lub przesłana za pośrednictwem poczty e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  do dnia  10 stycznia 2013r.

IV. WARUNKIUCZESTNICTWA

 • Każda szkoła/przedszkole może zgłosić do konkursu 2 solistów i 2 zespoły
 • Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zaprezentowania w języku polskim jednej dowolnie wybranej, kolędy lub pastorałki. Czas wykonywanych utworów nie może przekroczyć 3 minut.
 • Dopuszcza się możliwość użycia instrumentalnego podkładu muzycznego (płyta CD) lub akompaniamentu „na żywo”.
 • Utwory podane na karcie uczestnictwa są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom. 

V. TERMINARZ PRZEGLĄDU

 • 29 stycznia 2013r. o godz. 9.00  – przesłuchania w Zespole Szkół Sportowych

VI. REGULAMIN JURY

 • W skład jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami Przeglądu.
 • Jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 5 punktów za każdy utwór. Kryteria oceny:
  a) muzykalność wykonawcy,
  b) warunki głosowe,
  c) dobór repertuaru,
  d) ogólny wyraz artystyczny.
 • Po przesłuchaniu wszystkich uczestników Jury wyłoni laureatów z każdej kategorii.
 • Oceny członków jury są tajne.
 • Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne.

VII. NAGRODY IWYRÓŻNIENIA

 • Wszyscy uczestnicy przesłuchań finałowych otrzymują dyplomy.
 • Laureaci Przeglądu Kolęd i Pastorałek otrzymają dyplomy i upominki.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania materiałem audio i video nagranym podczas Przeglądu.

 

Koordynatorzy Przeglądu:
Maria Gdowska, tel. 515 269 799
Anna Wójcik, tel. 603 215 267
Marta Kamykowska, tel. 604 214 860

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­