DSC06283Świetlica w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 do 17:00 i pełni w tym czasie funkcję opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną.

Uczęszczają do niej w większości uczniowie klas I-IV, ale też i klas starszych Szkoły Podstawowej.

Uczniowie zapisywani są do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń.

Kadra świetlicy nade wszystko dba o bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci .

W roku szkolnym 2015/2016 sprawują w niej opiekę : mgr Adam Barwacz, mgr Dorota Mentel, mgr Agnieszka Mizera, mgr Paulina Nowak, mgr Elżbieta Helizon – Radlińska, mgr Jadwiga Skrobot, mgr Maria Suwała, mgr Maria Sznajder, mgr Laura Wojtarowicz.

Głównym celem działalności naszej świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki dzieciom rodziców pracujących zawodowo, ale również:

• organizowanie bezpiecznego i wartościowego spędzania czasu przez dzieci w godzinach ich pobytu na świetlicy;

• pogłębianie zdobytej wiedzy w szkole oraz praktycznego stosowania jej w życiu, rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci ;

• pomoc przy odrabianiu zadań domowych

• kształcenie myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi poprzez: gry i zabawy dydaktyczne, rozrywki umysłowe, konkursy, rebusy, quizy, łamigłówki, krzyżówki, przysłowia, zagadki, gry stolikowe;

• kształtowanie u dzieci właściwej postawy moralnej i pozytywnych cech charakteru - koleżeństwa, sprawiedliwości, prawdomówności, odpowiedzialności;

• kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w swoim środowisku, w różnych sytuacjach;

• pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej wartości w uzyskaniu wyższej samooceny;

• kształtowanie nawyków kultury osobistej -zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków, mycie rąk, estetykę i wygląd dzieci;

• zapoznanie dzieci z przepisami o ruchu drogowym (bezpieczna droga do i ze szkoły);

• kształtowanie postaw patriotycznych, oraz poznawanie swojego środowiska;

• rozwijanie czytelnictwa- praca z czasopismem, gazetą i książką;

• organizowanie zabaw w salach świetlicy oraz na powietrzu.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­