Gromada Zuchowa "Mali Podróżnicy"
- rozpoczęła działalność w październiku 2005 r. Tworzą ja uczniowie klasy trzeciej, którzy spotykają się na cotygodniowych zbiórkach w szkole lub w terenie. Drużynowym gromady jest wychowawczyni klasy Iwona Wojnarowicz. Gromada liczy 19 zuchów: 7 dziewczynek i 12 chłopców. Zespół jest bardzo żywy, dlatego stosowane są takie rodzaje zajęć, dzięki którym można rozładować zgromadzoną energię. Celem zbiórek  jest w pierwszej kolejności integracja zespołu, ponadto umiejętność współpracy w grupie, samodzielność, tolerancja, współzawodnictwo. Na zbiórkach zuchy realizują zadania wynikające z planu pracy, uczestniczą w zabawach i grach integrujących, sportowych, uczą się piosenek, wykonują prace plastyczne i techniczne, biorą udział w przygotowaniach przedstawień teatralnych, uczestniczą w rajdach i wycieczkach. Gromada nie posiada regulaminowego umundurowania. Zuchy na zbiórki przychodzą w białych podkoszulkach i żółtych chustach. Mają swój okrzyk i piosenkę.

Gromada Zuchowa "Ekoludki"
- powstała w listopadzie 2002 r. Zbiórki odbywają się raz w tygodniu, w środy. Gromadę Zuchową prowadzi Elżbieta Helizon - Radlińska, wychowawczyni klasy pierwszej. Nazwa Gromady i jej działalność ma bardzo ścisły związek z realizacja treści programowych, oraz projektem profilaktycznym "Trzy koła". Gromada liczy 26 zuchów w tym 16 dziewczynek i 10 chłopców. Nowe zuchy realizują zbiórki z prawem zucha i przygotowują się do  obietnicy zuchowej.  Będą  zdobywać sprawności indywidualne i zespołowe. Chętnie pracują w grupach metodami aktywizującymi oraz biorą udział w imprezach integracyjnych z rodzicami, którzy są żywo zaangażowani w życie klasy. Zuchy posiadają regulaminowe mundury i zielone chusty, prowadzą kronikę, będąca kontynuacją kroniki klasowej z poprzedniego roku oraz Zielona Księgę Ekoludków, w której zamieszczone są przygotowane przez zuchy notatki, rysunki, zdjęcia o treści ekologicznej. Gromada posiada własny hymn i okrzyk.

Gromada Zuchowa "Dzielne Skrzaty"
- powstała w 1995 roku jako kontynuacja 30 letniej tradycji Gromady Zuchowej prowadzonej przez hm. Kazimierę Prokop. Obecnie liczy 28 zuchów, w tym 17 chłopców i 11 dziewczynek i jest jednocześnie zespołem klasowym, stanowiącym klasę pierwszą. Opiekunem drużyny jest phm. Lucyna Szepielak-Wiatr wieloletni instruktor harcerstwa i komendant szczepu. Gromada posiada swój kącik zuchowy, skarbiec, totem i własną bogatą obrzędowość. Prowadzi aktualną kronikę. Wszystkie zuchy przygotowują się do obietnicy zuchowej, poznając na zbiórkach prawo zucha. Są regulaminowo umundurowane. Zbiórki odbywają się raz w tygodniu w środy. Zuchy znają wiele piosenek, zabaw i obrzędów, które tematycznie wiążą się z realizowanymi cyklami sprawnościowymi. W ubiegłym roku zdobyły tytuł najbardziej rozśpiewanej gromady zuchowej w Hufcu. W tym roku zdobywają I gwiazdkę "Zuch ochoczy". Gromada systematycznie bierze udział w proponowanych ogólnych imprezach jak również realizuje własne zadania, zawarte w rocznym planie pracy i Programie Turystyczno-Krajoznawczym.
 
Gromada zuchowa „Mali Przyrodnicy” jest najmłodszą czwartą drużyną działającą w naszym szczepie. Obecnie jest to 21 zuchów  z klasy drugiej: 11 chłopców i 10 dziewczynek. W czerwcu na uroczystej zbiórce w obecności rodziców złożyli Obietnicę Zuchową. Drużynową jest doświadczony instruktor harcerstwa pwd. Maria Strejczek, która równocześnie pełni obowiązki zastępcy komendanta szczepu. Ich umundurowanie stanowią granatowe koszulki z logo szkoły i niebieskie chusty. Na cotygodniowych zbiórkach realizują zadania zawarte w planie pracy, wynikające z charakteru drużyny oraz w tym roku zadania II gwiazdki zuchowej „Zuch sprawny”. Mają wypracowaną swoją obrzędowość i posiadają kącik zucha. W tym roku powitali młodszych kolegów z klas pierwszych na ślubowaniu, przygotowując przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”, zdobywając w ten sposób swoją pierwszą sprawność „aktora”.

Współpraca
Wszystkie drużyny realizując zaplanowane zadania współpracują:
  • z rodzicami - pomoc w organizacji imprez, udział w rajdach, wspólnych zbiórkach, zabawach, szeroka pomoc finansowa i rzeczowa z Drużyną Harcerską - wspólne przygotowanie uroczystości przekazania "Betlejemskiego Światła Pokoju", zabawy noworocznej, obchodów Dnia Ziemi i rajdu „Bramy Pamięci” z Gromadami Zuchowymi - wspólne zabawy, rajdy, zawody sportowe, zbiórki integracyjne, obchody Dnia Myśli Braterskiej z Hufcem ZHP - udział w zaplanowanych przez Hufiec ogólnych imprezach zuchowych i harcerskich i spotkaniach instruktorów. 
  • z Samorządem Uczniowskim ZSS w Tarnowie - udział w różnych akcjach charytatywnych na terenie szkoły ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze i działająca tam drużyną harcerską Nieprzetartego Szlaku - wspólne zajęcia integracyjne, zawody sportowe (Miniolimpiady) - lepsze poznanie i zrozumienie świata ludzi niepełnosprawnych. 
  • z Biblioteką w MFK - udział w okolicznościowych wieczornicach, spotkaniach z twórcami ludowymi, zajęcia plastyczne. 
  • z PTTK - spotkania z przewodnikami, wspólne wędrówki szlakami turystycznymi, udział w konkursie "Zuch zna swoje miasto", udział w biegu bemowskim, organizowanym wspólnie z Komendą Hufca oraz udział w corocznym zimowym rajdzie „Trepcok” i wiosennym „Bramy Pamięci”
 
 

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­