Od pierwszych dni września uczniowie klas pierwszych niecierpliwie wyczekiwali na dzień. Uczyli się pilnie wierszyków, tekstów piosenek, uczestniczyli w wielu próbach.  Wreszcie, 7 października nadszedł ten wyczekiwany moment - ślubowanie.

Centralnym punktem było uroczyste złożenie ślubowania na Sztandar Szkoły w obecności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz Rodziców. Odświętnie ubrani, w niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy zobowiązywali się być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość swoim najbliższym i nauczycielom. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu klasy 3a. Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia i słodki poczęstunek.

Młodszym koleżankom i kolegom życzymy samych sukcesów i miłych chwil w murach naszej Szkoły.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­