20161118 153618W dniach 16 – 19.11.2016 r gościli w naszym mieście - na zaproszenie naszej szkoły oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie - przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół z Czech, Węgier i Słowacji: Szkoły Polskiej w Hnojniku (Czechy), Szkoły Podstawowej w Komarno (Słowacja), Szkoły Katolickiej im. Szilagyi w Veszprem (Węgry), Szkoły im. Dózsa György w Veszprem ( Węgry).

Głównym celem pobytu w Tarnowie delegacji szkół było przygotowanie ram organizacyjnych dla realizacji projektu pod roboczą nazwą „ Drogi do wolności” w ramach programu ERASMUS+.
W trakcie trzech dni spotkań, wspólnych zajęć, rozmów i przygotowania projektu uczniowie z zagranicznych szkół  rozmawiali ze swoimi rówieśnikami z ZSS a dyrektorzy i opiekunowie z nauczycielami naszej szkoły. Ustaliliśmy zakres pracy uczniów w okresie 5 dni listopada 2017 roku, kiedy nastąpi realizacja projektu, omówiono rodzaj realizowanych wspólnie zajęć, języków porozumiewania, metod i form pracy z uczniami. Projekt Erasmus+ przewidywał będzie również udział grupy ok. 60 uczniów i nauczycieli z Węgier, Czech i Słowacji w obchodach Święta 11 listopada Odzyskania Niepodległości. Byłoby to symboliczne rozpoczęcie roku Jubileuszu 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez nasze miasto. W piątek - 18.11.2016 r. -  goście z zagranicy z przedstawicielami uczniów i nauczycieli naszej szkoły udali się do Gorlic, Szymbarku i Biecza. Głównym punktem wyjazdu było zapoznanie się z miejscami związanymi z Bitwą Gorlicką w czasie I wojny światowej.
W trakcie pobytu w Tarnowie był również czas na zwiedzenie naszego miasta, jego zabytków, wystawy „Szachy świata” w Tarnowskim Muzeum. Ważnym elementem pobytu było spotkanie dyrektorów, nauczycieli spoza Polski i przedstawicieli grona nauczycielskiego naszej szkoły z przedstawicielem Władz Miasta Tarnowa – Dyrektorem Wydziału Edukacji Panią Bogumiłą Porębską. Żegnając się z Tarnowem dyrektorzy podkreślali zadowolenie z zaproszenia ich do realizacji ww projektu oraz fakt utrzymywania dalszej, systematycznej współpracy pomiędzy naszymi szkołami.

Wizyta przedsta...
Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół
Wizyta przedsta...
Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół
Wizyta przedsta...
Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół
Wizyta przedsta...
Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół
Wizyta przedsta...
Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół
Wizyta przedsta...
Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół
Wizyta przedsta...
Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół
Wizyta przedsta...
Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół
Wizyta przedsta...
Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół Wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
2017/2018
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA
SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
W TARNOWIE
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 logo zks unia small         tarnowski uniwersytet pierwszego wieku obserwatorium

­