Świetlica i stołówka szkolna

Szanowni Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów korzystających ze stołówki szkolnej

W związku z organizacją pracy stołówki szkolnej pragniemy przekazać poniższe informacje.

 1. Cena jednego obiadu od 1.09.2022 r wynosi 5,50 zł. Będziemy czynić starania aby cena nie wzrosła, chyba że koszty produktów koniecznych do przygotowania posiłków drastycznie wzrosną wraz z cenami na rynku.
 2. Obiady wydawane są od godz. 11.00 – 13.40 w stołówce szkolnej zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczniowie, którzy kończą w tym czasie lekcje proszeni są
  o spożywanie obiadu w trakcie trwania lekcji (nie na przerwie).
 3. Wpłat za obiady dokonywać należy do 10 dnia każdego miesiąca z uwzględnieniem:
   - Wpłat można dokonywać gotówką w sekretariacie szkoły
      lub
  - przelewem na konto szkoły nr: 89 1020 4955 0000 7202 0267 7631 z wpisaniem: „Opłata za obiady z podaniem nazwiska i imienia ucznia”
 4. Odpis za obiady z powodu nieobecności w szkole dokonywany jest od następnego dnia od zgłoszenia na okres który został zgłoszony. Zgłoszenia odpisu dokonujemy osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do godz. 13.00
 5. Informacje dotyczące kwoty uwzględnionych odpisów celem dokonania wpłaty za obiady można uzyskać w sekretariacie Szkoły osobiście lub telefonicznie.
 6. Dane teleadresowe:
  Szkoła Podstawowa nr 20 w Tarnowie ul. Zbylitowska 7; tel. 14 633 15 17