1. Finalista Międzynarodowej Olimpiady Języka Rosyjskiego - J.Buśko 8e, Moskwa 1978
  2. Tytuł laureata etapu centralnego Olimpiady Języka Rosyjskiego - I miejsce J.Buśko 8e
  3. Tytuł laureata etapu wojewódzkiego Olimpiady Języka Rosyjskiego - I miejsce J.Buśko 8e
  4. Tytuł laureata etapu wojewódzkiego Olimpiady Języka Polskiego - I miejsce A.Kowalska 8a
  5. Tytuł laureata etapu wojewódzkiego Olimpiady Matematycznej - VII miejsce R.Baruś 8a
  6. Tytuł laureata etapu wojewódzkiego Olimpiady Fizycznej - VI miejsce R.Baruś 8a
  7. Tytuł laureata etapu wojewódzkiego Olimpiady Chemicznej - VIII miejsce W.Wrona 8b
  8. Tytuł laureata etapu wojewódzkiego Olimpiady Historycznej - VIII miejsce R.Pabian 8c
  9. Tytuł laureata etapu wojewódzkiego Olimpiady Geograficznej - XI miejsce K.Winkler 8a
  10. Finalista etapu wojewódzkiego Olimpiady Chemicznej - R.Baruś 8a

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­