1. Laureat etapu wojewódzkiego Olimpiady Geograficznej - I miejsce M.Grzywacz
  2. Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Władysława Broniewskiego - II miejsce A.Kurp, wyróżnienie H.Bąk
  3. Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "MASKA 89" - I miejsce dla zespołu recytatorskiego

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­