W związku z organizacją obozu letniego uczniów GOSSM Tarnów w Pustyni ( 24 - 31 lipca 2017 roku ) proszę o dokonanie wpłat za obóz ( 250 PLN ) na konto Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, 33 - 216 Kraków ul. Solskiego 1    37 1240 2294 1111 0000 3709 2289  z adnotacją : Imię i nazwisko ucznia - obóz gossm tarnów - lato 2017 do dnia 7 lipca 2017 roku.. Wlodzimierz Pajor - kierownik GOSSM Tarnów.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­