Informujemy, że planowe klasowe zebrania Rodziców uczniów GOSSM Tarnów, w związku ze wstępną klasyfikacją,  odbędą się 17 maja  ( środa ) 2017 roku o godz. 17.30 w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie. Wychowawca klasy może za zgodą Dyrektora Szkoły zmienić godzinę zebrania.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­