Informujemy, że planowe szkolne zebrania Rodziców uczniów klas GOSSM Tarnów odbędą się 22 marca ( środa ) 2017 roku o godz. 17.30 w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie. Wychowawca klasy może za zgoda Dyrektora Szkoły zmienić godzinę zebrania

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­