Przypominamy, że dopłata do kosztów pobytu dziecka na obozie zimowym - szkoleniowym wynosi :  250 PLN słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych

Wpłatę należy dokonać do dnia 20 stycznia 2017 r. na konto: ( tak jak czesne )

Małopolski Związek Piłki Nożnej 31- 216 Kraków, ul. Solskiego 1

37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

Z adnotacją: imię i nazwisko dziecka -  obóz GOSSM Tarnów

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­