Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych znajduje się na szkolnej stronie www.zss.tarnow.pl w zakładce BIP → Prawo → Regulaminy

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­