Tarnów, 20 czerwca 2016 r. Przedstawiamy listę kandydatów do klasy pierwszej GOSSM którzy zaliczyli testy sprawnościowe i złożyli wniosek o przyjęcie do Gimnazjum nr 9 z Klasami Sportowymi przy Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie im. Polskich Olimpijczyków. O kolejności na liście decydują wyniki testów sprawnościowych do GOSSM. Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji kandydat który zaliczył testy sprawnościowe i spełnia pozostałe warunki naboru może do dnia 28 czerwca 2016 r. złożyć wniosek o przyjęcie do gimnazjum do klasy GOSSM-u. Kandydat z lepszym wynikiem z testu sprawnościowego wyprzedza na liście kandydata z mniejszą ilością punktów. Wszyscy kandydaci muszą do dnia 28 czerwca 2016 r. uzupełnić złożony wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. Do dnia 30 czerwca 2016 r. komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do gimnazjum wraz z wymaganymi dokumentami. Do dnia 15 lipca 2016 r. podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Stan na dzień 23 czerwca 2016 r.

Lp. Imię i Nazwisko pkt

Wniosek o przyjęcie

do GIM 9 z Klasami Sportowymi

 1 Paweł Koncewicz Żyłka 18,6 tak
 2 Kieroński Gabryiel 17,5 tak
 3 Koczwański Wiktor 16,75 tak
 4 Kurek Dawid 16,75 tak
 5 Kaczówka Kacper 15,3 tak
 6 Wojtar Igor 14,66 tak
 7 Sułek Marcin 14,4 tak
 8 Ryczek Mateusz 14,3 tak
 9 Proszowski Kacper 14,25 tak
 10 Smagacz Marcin 13,5 tak
 11 Śledź Marcin 13 tak
 12 Bieryt Bartłomiej 12,75 tak
 13 Burnat Kacper 12,5 tak
 14 Serwatka Jakub 12,4 tak
 15 Hajduk Sebastian 12,25 tak
 16 Mitera Mateusz 11,5 tak
 17 Ocłoń Szymon 10,5 tak
 18 Baran Kamil 9,5 tak
 19 Pawlik Mikołaj 9,3 tak
 20 Poręba Patryk 8,5 tak
 21 Dzióbak Mateusz 8,25 tak
 22 Wójcik Kacper 7,5 tak
 23 Wojnicki Sebastian 7,5 tak
 24 Marcinek Szymon 7,4 tak
 25 Rajski Adam 7,25 tak
 26 Marzec Jakub 7 tak
 27 Tajchner Artur 5,7 tak
 28 Kaleta Jakub 4,6 tak
 29 Klara Łukasz 2,7 tak
 30 Tadel Oskar 1 tak

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­