Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży w Tarnowie piłka nożna 

Od roku szkolnego 2014 / 2015, na podstawie porozumienia z Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej w Krakowie, przy Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie działa GOSSM w którym młodzi piłkarze rocznika 2001 i 2002 podnoszą swoje umiejętności sportowe. W roku szkolnym 2016 / 2017 otwieramy nowy oddział piłkarski dla chłopców- rocznik 2003, Pragniemy, aby Ośrodek grupował   najlepszych zawodników celem ich usportowienia oraz doskonalenia umiejętności z zakresu techniki i taktyki piłki nożnej.

 

Zakwalifikowanym do oddziału piłkarskiego GOSSM w Tarnowie zapewniamy

 

- utrzymanie przynależności klubowej, uczniowie trenują w Ośrodku od poniedziałku do piątku, w systemie rozgrywek PZPN reprezentują macierzyste kluby

- naukę w oddziale sportowymzajęcia treningowe zintegrowane z planem dydaktycznym w szkole w wymiarze 12 godzin tygodniowo w tym 2 godziny teorii. Uczniowie realizują zajęcia edukacyjne wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla etapu gimnazjalneg

- uczniom zamiejscowym - zakwaterowanie i wyżywienie ( internat 100 m od budynku szkoły

- drugie śniadanie i dwudaniowy obiad w stołówce szkolne

- wykwalifikowaną kadrę trenerską ( trenerzy rekomendowani i zatrudnieni przez MZPN - opiekę medyczną ( cykliczne badania diagnostyczne i monitoringowe

- odpowiednią bazę szkoleniową ( treningi na stadionie LA TOSiR, Stadionie Miejskim, boiskach KS ZKS Unia Tarnów, Hali „ Jaskółka ”, sztucznej trawie przy ZSS, salach gimnastycznych szkoły ),

- sprzęt treningowy ( uczniowie bezpłatnie otrzymują komplet piłkarski – koszulki, spodenki, getry, dres, ortalion treningowy, torbę na sprzętowy

- zgrupowania szkoleniowe w okresie ferii zimowych i wakacji,

Zawodnicy szkoleni w GOSSM Tarnów wnoszą na konto MZPN comiesięczne czesne.

W roku szkolnym 2015 / 2016 wynosiło ono :

100 PLN dla nie korzystających z zakwaterowania i wyżywienia w bursie szkolnej

200 PLN dla korzystających z zakwaterowania i wyżywienia w internacie

 

Nauka odbywa się w : Gimnazjum nr 9 z Klasami Sportowymi, w Zespole Szkół Sportowych w Tarnowie im. Polskich Olimpijczyków, 33 – 101 Tarnów ul. Zbylitowska 7

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­