Nabór na rok szkolny 2016 / 2017 do szkół gimnazjalnych w Tarnowie odbywa się w sposób tradycyjny ( papierowy ). Kandydat po pobraniu z sekretariatu szkoły lub wydrukowania ze strony internetowej Zespołu Szkół Sportowych wniosku ( podania ) o przyjęcie do klasy pierwszej GOSSM – u w Gimnazjum nr 9 z Klasami Sportowymi składa go w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych od 11 kwietnia do 28 czerwca 2016 r. do godz.15.00. Kandydat do klasy pierwszej piłkarskiej GOSSM-u musi zaliczyć testy sprawności ogólnej i ukierunkowanej. Testy sprawnościowe dla kandydatów odbędą się na boisku ze sztuczną trawą Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie im. Polskich Olimpijczyków, ul Zbylitowska 7

5 maja ( czwartek ) 2016 r. o godz. 17.00 oraz 19 maja ( czwartek ) 2016 r. o godz. 17.00

Kandydat powinien przed terminem testów skontaktować się z trenerami GOSSM Tarnów – Sławomirem Szymańskim 696 678 533, Antonim Kotwą 516 079 111 lub z kierownikiem GOSSM Włodzimierzem Pajorem 692 732 118 celem potwierdzenia udziału w testach.

 

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­