Nabór do Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Tarnowie na rok szkolny 2015 / 2016 obejmuje:

 1. I klasę gimnazjum - rocznik 2002 ( chłopcy ) - piłka nożna
 2.  Nabór uzupełniajacy do klasy II gimnazjum - rocznik 2001 ( chłopcy ) - piłka nożna

NABÓR DOKONYWANY BĘDZIE ZA POMOCĄ PLATFORMY INTERNETOWEJ ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE

www.edunet.tarnow.pl  ikona  NABÓR DO GIMNAZJUM

( nabór go Gimnazjum nr 9 z Klasami Sportowymi w Tarnowie - tutaj oddział I D GOSSM )

Zakwalifikowanym do GOSSM Tarnów zapewnia się ( częściowa odpłatność Rodziców - w formie czesnego ):

 1. naukę w oddziale sportowym, 
 2. uczniom zamiejscowym zakwaterowanie w internacie i wyżywienie,
 3. wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 4. opiekę medyczną i psychologiczną,
 5. odpowiednią bazę szkoleniową,
 6. zajęcia treningowe ( 14 godzin tygodniowo ) zintegrowane z planem dydaktycznym w szkole,
 7. odpowiedni poziom nauczania,
 8. sprzęt sportowy,
 9. utrzymanie przynależności klubowej,
 10. wolne soboty i niedziele umożliwiające rozegranie spotkań ligowych w swoich klubach,
 11. zgrupowania szkoleniowe w okresie ferii zimowych i wakacji, zielone szkoły itp.,
 12. cykliczne badania lekarskie.

Nauka odbywać sie będzie w:
Gimnazjum nr 9 z Klasami Sportowymi
w Zespole Szkół Sportowych im.Polskich Olimpijczyków w Tarnowie
ul. Zbylitowska 7

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do oddziału piłkarskiego GOSSM Tarnów jest:

 1. bardzo dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarza specjalisty medycyny sportowej o zdolności do wyczynowego uprawiania sportu - piłka nożna),
 2. umiejętność łączenia nauki ze sportem,
 3. minimum dwuletnia przynależność do klubu sportowego,
 4. zaliczenie testów sprawności ogólnej - Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej
 5. zaliczenie testów sprawności specjalnej
 6. przedstawienie wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do Gimnazjum nr 9 do oddziału sportowego,  
 2. zaświadczenie lekarza specjalisty medycyny sportowej (karta zdrowia) z dopiskiem  " zdolny do wyczynowego uprawiania sportu - piłka nożna"
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej
 4. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowej,
 5. kserokopia karty zawodnika
CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­