Ślubowanie klas pierwszych

7 października pierwszoklasiści naszej szkoły przeżywali niezwykłą uroczystość, jaką było ślubowanie. Przy udziale Dyrekcji Szkoły, Rodziców i Dziadków, uczniowie klas pierwszych zostali włączeni w poczet społeczności uczniowskiej. Ślubowanie odbywało się według scenariusza opracowanego przez nauczyciela odpowiedzialnego za uroczystość.

Stałymi elementami ślubowania było: odśpiewanie hymnu szkoły, wystąpienie Pana Dyrektora Szkoły i przedstawiciela Rady Rodziców, złożenie uroczystego ślubowania oraz pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.
Na zakończenie uroczystości klasa 3a pod opieką Pani Marii Strejczek i Pani Pauliny Smalarz przygotowały program artystyczny. Dla upamiętnienia tej uroczystości wychowawca klasy 1a i 1b wręczył każdemu uczniowi pamiątkowy dyplom. Po oficjalnej części uroczystości, dzieci wraz z rodzicami i wychowawcą udali się do swoich sal, na przygotowany przez rodziców poczęstunek.

Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas pierwszych