„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”

Początek przyjaźni narodów polskiego i węgierskiego sięga wielu wieków wstecz. Tarnów w tej historii ma swoją ugruntowaną pozycję lidera i rolę mu przypisaną.

Nic więc dziwnego że również szkoły tarnowskie współpracują ze środowiskami oświatowymi Węgier. Na czele tej współpracy w naszym mieście jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. J. Bema i Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków. Dyrektorzy obu szkół, Pani mgr Teresa Kot i Pan mgr Andrzej Kot opracowali w uzgodnieniu z Władzami naszego miasta i Konsulem Generalnym Węgier w Krakowie Panem dr Tiborem Gerencsérem „Program rozszerzenia współpracy międzynarodowej szkół miasta Tarnowa i woj. Veszprém”. To w tej chwili są prawdopodobnie najbardziej aktywne regiony we współpracy polsko węgierskiej. Zainteresowanie wśród dyrektorów szkół w Tarnowie wyraziło 12 placówek oświatowych, szkół podstawowych, średnich i zawodowych. W dniach 11 – 14 października 2023 roku na zaproszenie Dyrekcji obu ww szkół oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie gościliśmy 6 – cio osobową delegację środowisk oświatowych woj. Veszprém. W skład delegacji weszli:

  1. Badacsonyi Halmayné Márta - była wicedyr. Szkoły im. Dozsa György w Veszprém, prywatnie prawnuczka naszego wielkiego kompozytora Stanisława Moniuszki.
  2. Lenkei Judit - wicedyrektora Szkoły im. Dozsa György w Veszprém,
  3. Péter Eveli - dyrektor Szkoły Szilágyi Erzsébet Keresztény w Veszprém
  4. Halmay György - emerytowany dyrektor Szkoły im. Erzsébet Szilágyi w Veszprém
  5. József Göndör - emerytowany dyrektor UW w Veszprém ds. młodzieży
  6. József Pék – wieloletni Przyjaciel środowisk obu szkół tarnowskiech.

Nasi przyjaciele we wtorek 12.10.2023 byli gośćmi Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie, a w piątek 13.10.2023 r Szkoły Podstawowej nr 20 w Tarnowie, w tym uczestniczyli w uroczystości Dnia Nauczyciela.

Ważnym elementem rozmów była zorganizowana przez obie szkoły konferencja dot. współpracy międzynarodowej szkół Tarnowa i woj. Veszprém. Patronat honorowy nad konferencją objęli Prezydent miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela oraz Konsul Generalny Węgier w Krakowie Pan dr Tibor Gerencsér. Odbyła się ona w hotelu Cristal Park w Tarnowie z udziałem Pani Bogumiły Porębskiej z-cy Prezydenta m. Tarnowa ds. oświaty oraz Konsula Generalnego Węgier w Krakowie wraz z małżonką Panią Dominiką Hasińską Gerencsér. W gronie 25 osób rozmawiano na temat podjęcia i realizacji wymiany zagranicznej, wspólnych programów i sposobów ich finansowania. Każdy z dyrektorów szkół w krótkim wystąpieniu zaprezentował swoją szkołę oraz omówił proponowany zakres współpracy. Wiosną dyrektorzy SP15 i SP20 w trakcie spotkania na Węgrzech rozmawiali z dyrektorami szkół, które byłyby partnerami dla naszych placówek szkolnych omawiając podobny zakres jak w trakcie konferencji. Pan Konsul Gerencsér oraz dyrektorzy szkół
z Veszprém zobowiązali się do pomocy naszym szkołom, pośredniczenie w rozmowach i dopilnowania partnerów węgierskich do rzeczowej i szybkiej reakcji z ich strony. W swoim wystąpieniu Pani Bogumiła Porębska – z-ca Prezydenta m. Tarnowa i Pan Tibor Gerencsér zadeklarowali pomoc w doprowadzeniu do nawiązaniu współpracy oraz pomoc w miarę swoich możliwości szkołom tarnowskim.

Po zakończeniu konferencji dyrekcje SP15 i SP20 uczestniczyły w oficjalnej Kolacji z udziałem Pani Prezydent Bogumiły Porębskiej, Konsula Tibora Gerencséra z małżonką oraz delegacji węgierskiej.

„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”
„POLAK – WĘGIER dwa Bratanki…”