Wycieczka inne niż wszystkie

21 wrzśnia uczniowie kl. II a z wychowawcą udali się do Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pracownicy Ośrodka przygotowali szereg ciekawych zajęć.

Była krótka prelekcja o narządzie węchu u różnych zwierząt połączona z samodzielnym rozpoznawaniem zapachów. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w doświadczeniach z suchym lodem i ciekłym azotem, wykonywali różne ćwiczenia w laboratoriach, korzystając ze znajdującego się tam sprzętu. Najbardziej cieszyła ich możliwość bliskiego kontaktu ze zwierzętami. Wszyscy uznali wyjazd za niezwykle udany i pouczający.

Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie
Wycieczka inne niż wszystkie