Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się wg następującego harmonogramu:

  1. Poniedziałek – 4 września 2023 r :
  2. Klasy I – godz. 800 - Apel organizacyjny w małej sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych
  3. Pozostałe klasy – godz. 830 – Apel organizacyjny na placu przed budynkiem szkoły. Klasy ustawiają się z wychowawcami
  4. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2023 r – godz. 1000 – dla chętnych osób

UWAGA:

W przypadku pogody deszczowej rozpoczęcie roku szkolnego klas II – VIII odbędzie się: 

  •  II– III – w salach lekcyjnych
  • IV – VIII – duża sala gimnastyczna

SPOTKANIE rodziców klas I - 29 sierpnia 2023 r (wtorek) godz. 1700 w świetlicy szkolnej. W spotkaniu uczestniczyć będą: dyrekcja szkoły, wychowawcy, pedagog, koordynator przcy świetlicy. W trakcie spotkania będzie można dokonać zapisów do świetlicy, na obiady. Przekazane zostaną wszystkie informacje organizacyjne związane z rozpoczęciem nauki w SP20.