Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się wg następującego harmonogramu:

 1. Czwartek - 22.06.2023 r
  1. Dzień wychowawcy
  2. Msza św. na zakończenie roku – godz. 10.00
  3. POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW - godz. 16.00
   • uroczysty apel z udziałem rodziców na placu przed szkołą
   • przemówienie Dyrektora szkoły i przew. Rady Rodziców
   • wręczenie Złotych Tarcz
   • wręczenie Listów Pochwalnych dla uczniów i Listów Gratulacyjnych dla Rodziców
   • wręczenie świadectw wszystkim uczniom przez Dyrektora szkoły i wychowawcę
   • wręczenie nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów
   • wręczenie nagród rzeczowych dla wyróżniających się sportowców
 1. Piątek – 23.06.2023 r
  1. uroczysty apel - godz. 8.30 – plac przed szkołą
  2. przemówienie Dyrektora szkoły i przew. Rady Rodziców
  3. wręczenie nagród dla najlepszych uczniów
  4. wręczenie nagród rzeczowych dla wyróżniających się sportowców
  5. rozdanie świadectw przez wychowawców w salach lekcyjnych

UWAGA:

W przypadku pogody deszczowej zakończenie roku odbędzie się w salach gimnastycznych:

kl. I – III – mała sala gimnastyczna
kl. IV – VII i ew. kl. VIII – duża sala gimnastyczna