ŚWIĘTO WĘGIERSKIE w Tarnowie

ŚWIĘTO WĘGIERSKIE w Tarnowie

W Tarnowie w dniu 15 marca 2023 roku odbyły się uroczystości z okazji 175-lecia wybuchu Węgierskiej Wiosny Ludów oraz urodzin wielkiego Tarnowianina Gen. Józefa Bema, bohatera Polski i Węgier.

Szkoła Podstawowa nr 20 włączyła się aktywnie w przebieg uroczystości biorąc w nich czynny udział. Główne uroczystości odbyły się w Sali koncertowej Zespołu Szkól Muzycznych gdzie odbył się koncert orkiestry młodzieży z Zespołu Szkół Muzycznych oraz zespół Suzuki Egyesület z Węgier. Po koncercie odbyła się uroczystość przy Mauzoleum J. Bema. Uczestniczyli w niej Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela, Konsul Generalny Węgier w Krakowie Pan dr Tibor Gerencsér oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, ppłk Antall Antal Csik – attatché wojskowy Ambasady Węgier w Warszawie. Pojawili się uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół współpracujących z placówkami węgierskimi – Pani Teresa Kot – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie oraz Pan Andrzej Kot – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Tarnowie. W swoim wystąpieniu Prezydent Miasta Tarnowa odniósł się do okresu historycznego związanego z Wiosną Ludów, kolejami naszych narodów i zagrożenia wojną podobnie jak w XIX w.  Podkreślił że forma zabezpieczenia są sojusze i przyjaźnie narodowe takie jak Polski i Węgier. Po wysłuchaniu przemówień, hymnów Węgier i Polski złożono wieńce i wiązanki kwiatów u stóp Mauzoleum J. Bema. W imieniu SP20 wiązankę składał Dyrektor SP20 Andrzej Kot z wicedyr. szkoły Małgorzatą Dziki, Pani Izabela Florek i przedstawiciele uczniów (w zał. fotorelacja z uroczystości aut. Pana Pawła Topolskiego i Pana Tomasza Schenka). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że SP20 w tym roku obchodzi 25 lat nawiązania stałej systematycznej współpracy ze szkołami z Węgier. Nie jest więc zaskoczeniem udział społeczności naszej szkoły w tych wydarzeniach. Obecnie współpracujemy i realizujemy wymianę młodzieży ze szkołami:

  1. Szkoła im. Szilágyi Keresztény Iskolaw Veszprém
  2. Szkoła im. Dózsa György Általános Iskola w Veszprém
  3. Szkoła im. Munkácy Mihály Iskola w Pápa
  4. Szkoła im. Miklosa Radnóti Iskola w Balatonfüred
  5. Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech w Budapeszcie

W maju 2023 roku grupa 45 nauczycieli u uczniów wyjeżdża na tydzień na wymianę ze szkołami w Veszprém.