DOS and DONT'S of staying healthy

DOS and DONT'S of staying healthy

Klasa 6 euro zgłębiała ostatnio ważny w naszym życiu temat "Jak być zdrowym?". Po kilku lekcjach, na których omawiane były zagadnienia i słownictwo z tego zakresu, uczniowie przygotowali w grupach ulotki,co NALEŻY a czego NIE NALEŻY robić, abym cieszyć się zdrowiem. Po burzy mózgów nastąpiły prezentacje