REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „ MAM TALENT”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „ MAM TALENT”

ORGANIZATOR: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 20

CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie działań artystycznych
 • rozwijanie kreatywności młodzieży
 • promowanie młodych talentów
 • rozwijanie zainteresowań uczniów
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności

UCZESTNICY KONKURSU: Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 naszej szkoły, którzy chcą zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów (do 6 osób). Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych     (kl. IV  - VI i VII - VIII SP)

TERMIN KONKURSU: 27.01.2023r.

FORMA KONKURSU:

Krótka prezentacja:

 • śpiew
 • taniec
 • zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich
 • pokaz umiejętności gry aktorskiej
 • pokaz sprawności fizycznej
 • prezentacja treści kabaretowych
 • małe formy teatralne
 • gra na dowolnym instrumencie
 • recytacja
 • występy sportowo-akrobatyczne
 • zdolności manualne (np. origami)
 • inne . . .

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów

indywidualnych i grup do 3 osób.

 • Dopuszcza się prezentacje dłuższe (nieprzekraczające jednak 10 minut) w przypadku występów grup powyżej 3 osób.
 • W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu. Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym (nagranym na płycie CD lub innym nośniku i opatrzonym imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem). Nagranie dostarczone musi być wcześniej do organizatorów.
 • Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli i przedstawicieli uczniów.
 • Chętni zgłaszają się do opiekuna SU do biblioteki lub przewodniczącej SU Patrycji Gbyl do 23 stycznia 2023r. Należy pobrać i uzupełnić kartę zgłoszeniową, którą trzeba dostarczyć do biblioteki.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE