25 czerwca 2020 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania absolwentów klas VIII. Głównymi bohaterami było 63 uczniów, którzy odebrali świadectwa i nagrody z rąk pana dyrektora Andrzeja  Kota, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów pani Anny Wójcik oraz wychowawców klas.

Najlepsi uczniowie otrzymali Złote Tarcze, listy pochwalne i gratulacyjne dla rodziców, którzy - z powodu pandemii - nie mogli wziąć udziału w uroczystości. Nagrody i podziękowania od trenerów odebrali również wyróżniający się sportowcy: piłkarze, lekkoatleci i pływacy.

Warto wymienić laureatów  Złotych Tarcz, uczniów szczególnie wyróżniających się w toku całego okresu pobytu w Szkole wzorowym zachowaniem i najwyższą średnią ocen.  Są to: Weronika Gumola, Wojciech Pasierbek, Amelia Peplińska, Alicja Poździoch, Anna Rapacz, Zuzanna Wrona (VIII a), Wiktor Broda, Maja Buryło, Eliza Drwiła, Oliwia Michoń, Hanna Olszak, Bartłomiej Pierzchała, Emilia Rajch (VIII b), Bartosz Chudoba, Kamil Leżoń, Tomasz Płaneta, Krystian Ziemian (VIII c).

Absolwenci przekazali sztandar szkoły kolegom z klas młodszych i w krótkich słowach podziękowali Dyrekcji i nauczycielom za lata nauki i opieki.
Pan dyrektor Andrzej Kot oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Marzena Machala pożegnali uczniów, życząc im zdrowia, dobrego wyboru szkół średnich oraz odpoczynku po całorocznej pracy.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­