„TARNÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA -DAWNIEJ I DZIŚ” - to nazwa projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 20 w Tarnowie, mającego na celu zapoznanie dzieci z historią swojego miasta, jego zabytkami oraz znanymi postaciami związanymi z naszym miastem.

Jedną z form realizacji projektu były zajęcia plastyczne, w których brały udział przedszkolaki, uczniowie klas 1-3 oraz uczniowie klas starszych.

Część z tych prac została wystawiona w salce edukacyjnej Galerii „Panorama” znajdującej się przy Dworcu Głównym w Tarnowie. Dzieci z innych tarnowskich szkół korzystając z organizowanych tam warsztatów mogły podziwiać wystawione prace a także odgadywać przedstawione na nich fragmenty naszego miasta.

Odpowiedzialną za projekt była p. Iwona Lipińska.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­