W dniu 23 stycznia 2020r. w naszej szkole odbył się XII  Regionalny  Przegląd Kolęd i Pastorałek „Gore gwiazda Jezusowi”. Impreza miała na celu rozbudzenie śpiewu kolędowego, pogłębianie wiedzy o tradycjach i zwyczajach obecnych w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej, jak również uwrażliwienie dzieci na piękno tych tradycji.

Przegląd odbywał się w dwóch kategoriach, w następujących grupach wiekowych:

Kategoria I – przedszkola: soliści, zespoły
Kategoria II – szkoły klasy I – III:   soliści, zespoły.

W sumie radością kolędowania podzieliło się 96 dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych z Tarnowa i regionu.

Młodych artystów oceniało Jury w składzie:

  • Pani Zofia Buryło – Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie oraz działacz kultury,
  • Pani Maria Kudas – instruktor teatralny,
  • Pani Barbara Wojtas–emerytowana nauczycielka SP nr 20 w Tarnowie.

Członkowie komisji docenili muzykalność, warunki głosowe wykonawców, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny prezentowanych kolęd i pastorałek, a następnie wyłonili laureatów oraz wyróżnionych.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki, a zwycięzcom wręczono nagrody.
Po pełnych emocji prezentacjach goście zostali zaproszeni na soczek i ciasteczka upieczone przez młodzież naszej Szkoły.
Serdeczne podziękowania należą się opiekunom grup kolędniczych, którzy nie szczędząc sił i zaangażowania profesjonalnie przygotowali młodych wykonawców do występów.
Przegląd Kolęd i Pastorałek „Gore gwiazda Jezusowi” zorganizowały nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Tarnowie Marta Kamykowska, Maria Suwała i Anna Wójcik.

CO RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ
W NOWYM ROKU SZKOLNYM
PLAN LEKCJI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY
WYMIANA ZAGRANICZNA
SZKOŁY PARTNERSKIE
SEKCJA PŁYWACKA
UKS Sokół-Mościce

       tarnowski uniwersytet pierwszego wieku logo m gornikobserwatorium

­